Hoofdlijnenakkoord: investeringen digitale infrastructuur en cybercrime zwaarder gestraft

Hoofdlijnenakkoord: investeringen digitale infrastructuur en cybercrime zwaarder gestraft

Investeringen in de digitale infrastructuur en hogere straffen op cybercrime kenmerken de digitale agenda in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB woensdagnacht  presenteerden.

Verder staat er een versobering in van de expatregeling en extra geld voor een nationaal groeifonds voor innovatie in de plannen die de titel ‘Hoop, lef en trots’ draagt en 26 pagina’s telt. De partijen willen de aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen versterken. Er moet een intensieve samenwerking komen tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven. De maximumstraffen voor cybercriminaliteit worden hoger. En veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden en middelen om economische spionage tegen te gaan. Elektronica, zoals scanapparatuur, wordt afgebouwd in strategisch belangrijke sectoren en diensten vanuit landen met verhoogde spionagerisico’s. Spionage wordt verder strenger bestraft.

Verder kan de politie in grensregio’s eventueel uitbreiding van digitale apparatuur zoals ANPR-camera’s (ip-camera’s met speciale kentekenplaatherkenning) tegemoet zien zodat ze criminelen sneller kunnen opsporen.

Bij het hoofdstukje ‘Nationale veiligheid’ valt te lezen dat “onze veiligheid door cybercriminaliteit onder druk staat”. Daarom willen de partijen naast de losse maatregelen een rijksbrede aanpak om corruptie aan te pakken, de weerbaarheid en de meldingsbereidheid van medewerkers bij (digitale) fraude vergroten. Hoe dat precies moet gebeuren staat er niet in.

Verder willen de partijen de Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV) gaan aanpassen op het hoofdstuk digitale dreigingen. In het hoofdlijnenakkoord staat ook het starten van een nieuwe veiligheidsorganisatie die speciaal spionage, sabotage, terroristische dreigingen en digitale aanvallen aanpakt. De dreiging vanuit andere landen wordt daarbij specifiek genoemd. Verder moet er een intensieve samenwerking komen tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven van verschillende landen om samen cybercriminaliteit aan te pakken. “‘De bevoegdheden en middelen van de veiligheidsdiensten worden uitgebreid voor het tegengaan van economische spionage. Elektronica, zoals scanapparatuur, wordt afgebouwd in strategisch belangrijke sectoren en diensten vanuit landen met verhoogde spionagerisico’s. Spionage wordt strenger bestraft”.

De partijen benoemen in het akkoord specifiek dat de NAVO-norm van tenminste twee procent van het bruto binnenlands product ook te investeren in grotere digitale slagkracht van inlichtingendiensten en verbetering van cyberveiligheid bij Defensie.

De beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en digitale infrastructuur krijgen in hoofdlijnenakkoord hogere prioriteit. InvestNL, een fonds voor duurzaamheid en innovatie, krijgt waarschijnlijk meer geld. En er komt een innovatieprogramma speciaal voor robotisering in de landbouw. Daardoor kan de sector besparen op arbeidskrachten.

Lees ook: