NLDigital: plussen en minnen voor digitale sector in Hoofdlijnenakkoord

NLDigital: plussen en minnen voor digitale sector in Hoofdlijnenakkoord

Er zitten zowel plussen als minnen voor de digitale sector in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Dat stelt branchevereniging NLdigital in een reactie op het uitkomen van het langverwachte stuk.

Het laat, zo stelt de branchevereniging, voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. “Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven. Anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie. Onder meer door de vierde en vijfde ronde van het Nationaal Groeifonds te schrappen.”

Een opsteker is volgens NLDigital de aandacht voor kennismigranten. Op basis van de huidige teksten lijkt kennismigratie voor kraptesectoren zoals de digitale sector mogelijk te blijven. Op het gebied van onderwijs zijn nog een hoop onzekerheden. “Uit de teksten blijkt dat men door wil met de huidige curriculumherziening, maar ook een verscherpte focus wil op rekenen, lezen en taal. Wat dit dan betekent voor digitale geletterdheid is onduidelijk. Ook op het gebied van Engelstalig onderwijs en buitenlandse studenten is nog niet duidelijk wat ze willen. Men wil beide inperken maar er lijkt ruimte voor maatwerk voor studies waar Engels cruciaal is.”

Het thema digitalisering komt terug in de stukken maar volgens NLdigital vooral genoemd als toepassing. Het komt niet terug als drijvende kracht achter vele economische en maatschappelijke ontwikkelingen. “Dat is een gemiste kans. Wel wordt er in verschillende domeinen geld vrij gemaakt voor digitalisering. Zo zijn er honderden miljoenen voor digitalisering in de wijkzorg en langdurige zorg en wil men inzetten op robotisering in de landbouwsector.”

De formerende partijen willen stevig snijden in de Rijksoverheid zelf. Onder meer door een taakstelling op ambtenaren, maar ook door terugbrengen van de externe inhuur, oplopend tot € 1 miljard. “Hoe zich dat vertaalt naar de ICT-projecten van de Rijksoverheid, waar in de regel ook veel externen bij betrokken zijn, is nog onduidelijk. Ook wordt er komende jaren tot € 1 mld. gesneden in subsidies. Dit kan impact hebben op lopende publiek-private samenwerkingen.”

Daarnaast lijken de partijen qua wet- en regelgeving volgens de branchevereniging expliciet te kiezen voor het volgen van Europees beleid. “Op verschillende terreinen wordt expliciet aangegeven dat men geen nationale koppen wil. Een opsteker in het licht van alle nog komende wetgeving uit Europa op het gebied van digitalisering.”

Lees ook: