regeerakkoord

internet sidn mobiel internet platformdiensten

DINL: Coalitieakkoord vol digitale ambities

DINL is positief over de digitale paragraaf in het coalitieakkoord. Sommige partijen noemen de inhoud wat mager, maarde brancheorganisatie van aanbieders in de de digitale infratstructuur spreekt in een reactie van een flinke stap...