3min Security

Digitale veiligheid prominent in Europese verkiezingsprogramma’s

Digitale veiligheid prominent in Europese verkiezingsprogramma’s

Digitale veiligheid staat hoog genoteerd in veel Europese verkiezingsprogramma’s. Het grootste deel van de politieke partijen in Nederland geeft het een prominente plek. Dit blijkt uit een analyse van de Europese verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende politieke partijen, van Legian. Veel partijen vinden ook goede omgang met AI en privacy belangrijk.

Veel partijen benadrukken ook het grote belang van samenwerking tussen de lidstaten. Het gaat vooral om samenwerkingen tussen Europol, Eurojust en nationale autoriteiten, zoals toezichthouders en veiligheidsdiensten. De partijen vinden deze samenwerkingsverbanden belangrijk, vooral om de toenemende cybercrime tegen te gaan. Deze samenwerkingen moet ook het eventuele machtsmisbruik van grote techbedrijven beperken.

AI in Europa

In de partijprogramma’s voor de verkiezingen die bij ons op 6 juni zijn is ook veel aandacht aan verantwoord gebruik van Artificial Intelligence (AI) in Europa. Zo willen ChristenUnie en GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld een goede, snelle implementatie van de Artificial Intelligence Act. Het CDA is van mening dat er meer Europese standaarden moeten komen voor veilig AI-gebruik. Ook NSC kan zich hierin vinden: de partij vindt dat regels nodig zijn die “ongewenste ontwikkeling van AI tegengaan”.

Meer dan de helft van de deelnemende partijen vindt dat bedrijven en overheden beter met de privacy van burgers moeten omgaan. Zo verzet de SP zich tegen de inzet van de Europese digitale identiteit (eID) “zolang onduidelijk is of de technologie betrouwbaar is en data van burgers in veilige handen zijn”. Ook NSC vindt dat burgers zelf controle moeten kunnen houden over hun digitale identiteit(en). Daarom is “terughoudendheid op zijn plaats” bij het opzetten van verplichte overheidssystemen voor digitale identiteiten (bijvoorbeeld bij de aanvraag van een paspoort).

Ook de online veiligheid van kinderen vinden veel partijen belangrijk. Zo wil de BBB het gebruik van social media-algoritmes beperken om kinderen beschermen tegen social mediaverslaving en mentale problemen. GroenLinks-PvdA wil veilige instellingen invoeren op sites, games en apps voor kinderen, en ChristenUnie wil social media die data van kinderen verkopen, uit Europa weren. NSC spreekt over eerlijke, veilige en transparante sociale media platformen.

Europese Commissie

De afgelopen jaren benoemde de Europese Commissie digitale veiligheid als een prioriteit. Het onderwerp stond hoog op de agenda. Zo werd in 2021 het beleidsprogramma voor het digitale decennium van Europa gelanceerd, en zijn er intussen diverse wetten zijn zoals de NIS2 en de Cyber Resilience Act. Ook heeft Ursula von der Leyen de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen ondertekend.

Er is nog wel werk aan de winkel als het gaat on de de cybervaardigheden. Die hebben volgens een meting van de Eurobarometer van mei 2024 wel wat versterking nodig, en dat geldt voor elk bedrijf in Europa. Een prognose van The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) laat zien dat er een nauw verband is tussen cybervaardigheden en cyberdreigingen. Deskundig personeel is essentieel, maar daar is nu al een schreeuwend tekort aan. Deskundige burgers zijn net zo belangrijk voor een grotere digitale veiligheid.

Lees ook: