Digitalisering bedrijfsleven maakt schaalsprong

digitalisering

De Europese Commissie stemde in met het voorstel voor vijf European Digital Innovation Hubs (EDIH) in Nederland. Dit, om de digitalisering van de economie te versnellen. Het midden- en kleinbedrijf kan daar hulp bij gebruiken. Daarom komt er verspreid over Europa een netwerk van regionale aanspreekpunten waar ondernemers terecht kunnen voor raad en daad.

Middelen effectief inzetten

De EDIH’s zullen best practises met elkaar delen, regionale diensten leveren, gezamenlijke landelijke initiatieven ontplooien en thematische activiteiten ontwikkelen. Denk daarbij thema’s als cybersecurity en AI. Men helpt Nederlandse bedrijven om middelen efficiënter en effectiever in te zetten en om optimaal gebruik te maken van landelijke expertise en specialisaties. Daarnaast kunnen ervaringen beter worden gedeeld.

Smart Industry Hubs

De EDIH’s maken gebruik van bestaande structuren en bouwen verder op de Smart Industry Hubs. Die komen voort uit het landelijke Programma Smart Industry, zoals BOOST Smart Industry in Oost-Nederland. Een EDIH bestaat uit drie pijlers. Ten eerste kennis en vaardigheden. Daarnaast testfaciliteiten (test-beforeinvest). En tot slot toegang tot financiering.

Vraag staat centraal

Voor Oost-Nederland gaat EDIH BOOST Robotics EastNL zich richten op producerende bedrijven in het MKB, agrifood en medtech. Als bedrijven vertrouwd raken met de nieuwe generatie digitaliseringsmogelijkheden, kunnen zij deze toepassen in hun eigen organisatie, producten en diensten. De vraag van bedrijven staat daarin centraal. Zij moeten sneller en beter toegang krijgen tot fieldlabs en skillslabs, testfaciliteiten en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden.

Maakbedrijven

Overijssel en Gelderland zijn trots op hun maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor deze bedrijven, omdat zij mede kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de voedselvoorziening en gezondheid. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk, want andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil. De provincies Overijssel en Gelderland hebben, samen met 16 consortiumpartners, subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende drie jaar wordt 6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van EZK (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Spin in het web

In Europa vormen alle EDIH’s samen een groot netwerk dat het Digital Europe Programme (DIGITAL) mede gaat uitvoeren. Ook binnen Nederland gaan de vijf EDIH’s samen optrekken via een gemeenschappelijke backoffice. Onder toeziend oog van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, zal daarvoor een convenant worden ondertekend tijdens het landelijke Smart Industry Jaarevent op 29 juni.

Gerelateerde berichten...

X