DINL: digitale economie niet gediend met vasthouden aan oude wet

Logo DINL

“Het is vreemd dat voor zo’n enorme innovatie als internet hardnekkig een model uit het  tijdperk van de vaste telefonie wordt gehanteerd. Het slagen van een nieuwe ‘datawet’ hangt zelfs af van de vraag of internet losgekoppeld kan worden van de telecom.” Dat is het oordeel van de eerder deze maand gestarte belangengroep Stichting digitale Infrastructuur Nederland DINL over een nieuwe ‘Datawet’. In DINL zijn onder andere het SIDN (van de .nl-domeinnamen), branchevereniging ISPconnect en SurfNet (hoger onderwijs) vertegenwoordigd.

Eind vorig jaar maakte het ministerie van Economische Zaken al een aanzet, maar die ging volgens de belangengroep van de sector ‘digitale infrastructuur’ lang niet ver genoeg. Het voorstel van de PvdA dat vandaag tijdens een debat over de begroting Veiligheid en Justitie wordt ingediend komt meer in de richting. “Blij met aandacht van de PvdA voor modernisering wet- en regelgeving Internet. Het sluit aan op visie sector, verenigd in DINL,” zo tweette directeur Michiel Steltman dinsdagochtend.

“Voor alle  belangrijke  infrastructuur in de samenleving bestaat een wettelijk kader. Voor elektriciteit, water, wegen, luchtvaart,  media  en ook voor communicatie. Maar niet voor het  internet,” zo stelt de belangengroep in een visiestuk. “De gehele digitale economie afdoen als een vorm van communicatie is  niet langer werkbaar.”

De stichting is blij dat er langzamerhand genoeg draagvlak is voor het idee van één wet waarin alle regels rond de privacy en data van burgers op internet worden vastgelegd. “Een echt goed kader is  nu  hard  nodig,” aldus de stichting in het visiestuk. “Daarmee  kunnen we duidelijkheid scheppen in de debatten over de goede en slechte dingen die op ons af komen.  Met de Datawet kunnen we betere afspraken vastleggen over de online wereld.  Zo kunnen we precies aangeven welke  regels voor wie gaat gelden.”

Volgens de stichting zorgt alleen maatwerk voor het internet voor betere  uitvoerbaarheid, controle  en  toezicht. De regel-­ en lastendruk voor zowel overheid  als bedrijven wordt verminderd. De nieuwe wet moet wel verbindingen leggen met bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en de telecommunicatiewereld en begrippenkaders geven voor handhaving en opsporing en kritieke infrastructuur beschermen.

“De essentie van  de Datawet is niet regulering, maar kan door haar opzet  juist bewegingen uit de  telecommunicatie-­‐industrie  die naar regulering neigen, helpen voorkomen. De behoefte aan een Datawet  is internationaal.  Er is geen precedent. De Datawet gaat niet over nieuwe regels, maar over nieuwe  kaders en definities. De Datawet biedt Nederland een kans om als land met een enorm grote rol in het wereldwijde internet, de toon te zetten in het debat over governance, plichten, rechten en werking. Zo neemt Nederland het  initiatief, wijst de weg en vergroot de voorsprong als leidend land in de internationale digitale economie.”

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X