DINL: miljoenennota mist digitaliseringsstrategie

De dinsdag gepresenteerde Miljoenennota mist visie en uitwerking van een digitaliseringsstrategie. Dat stelt de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) in een reactie op de Miljoenennota.

Dit is vreemd omdat het kabinet-Rutte III er in de afgelopen juni gepubliceerde digitaliseringsstrategie zelf voor pleit dat Nederland de digitale koploper van Europa wordt. Nu blijkt dat de bereidheid om te investeren in die ambitie nog ontbreekt.

 

Gebrek aan invulling

Steltman vindt dat dit haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. “Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen. Maar ook investeringen die zijn gericht op behouden van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over 10 of 20 jaar te verdelen valt.”

Volgens Steltman moeten aanbieders van digitale infrastructuur  fors gaan investeren in nieuwe communicatietechnologie. Zelf betalen ze daarbij ook precario en leges. “Ze moeten zelfs grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities.”

Daarbovenop komt volgens de DINL-voorman een stortvloed aan nieuwe digitale regelgeving vanuit de EU. Verder iis er het feit dat de sector met moeite aan personeel kan komen en zijn er knelpunten zoals tekort aan energie voor nieuwe datacenters.

Steltman: “Dat de sector ondanks dat toch hard weet te groeien is een indicatie van de kracht van de digitale economie. Maar het huidige overheidsbeleid is wel een erg riskante benadering van de wens om digitale koploper te worden en zo dat nieuwe verdienvermogen te creëren.”

 

Heldere toekomstvisie

DINL vindt dat het tijd wordt voor een heldere economische toekomstvisie. Automatisering, robotisering en de groei van de digitale sector bieden ongekende kansen en ook oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar met beleid dat eerder remmend dan stimulerend uitpakt zullen die kansen door andere landen worden verzilverd. zo kan de economische groei stagneren.

Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur. De koepel wijst erop dat de rijksoverheid in de vorige eeuw wel investeerde in de randvoorwaarden voor bestendige economische groei, met het oog op de lange termijn.

“Maken we de digitale ambities concreet, of kiezen we collectief voor een laisser faire benadering en voor achterover leunen? De economische voorspoed in Nederland is een uitgelezen moment om door te pakken en voor te sorteren op de toekomst. Daar horen fundamentele keuzes en ook investeringen bij”, aldus Steltman.

De klacht van DINL is niet nieuw. Ook vorig jaar verweet de stichting het kabinet daadkracht en visie.

 

Gerelateerde berichten...

X