DINL: Economische visie en uitwerking digitaliseringsstrategie ontbreken in Miljoenennota

Binnenhof vanaf Hofvijver

De Miljoenennota toont een opvallend gebrek aan initiatief als het gaat om een doordachte digitaliseringsstrategie. En dus ook een gebrek aan daadkracht op het zeker stellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Dat is de reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) op de Miljoenennota 2019. De branche-organisatie vindt het vreemd dat het kabinet-Rutte III afgelopen juni nog stelde dat Nederland de digitale koploper van Europa moet worden, maar investeringen uitblijven.

Digitale ambities

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, stelt dat het gebrek aan invulling van de digitale strategie haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. “Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen. De investeringen zijn gericht op  behoud van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over 10 of 20 jaar te verdelen valt. Zoals de zaken er nu voor staan wil het kabinet van alles maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt. Bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Het bedrijfsleven moet de daarvoor benodigde infrastructuur volledig zelf regelen.”

Volgens Steltman moeten aanbieders van digitale infrastructuur  fors investeren in nieuwe communicatietechnologie om te zorgen dat alles blijft draaien en dat ook veilig gebeurt. Steltman: Bedrijven betalen daarbij ook precario en leges aan de diverse overheden. Ze moeten zelfs grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities.”

Steltman hekelt ook zaken als de nieuwe digiitale regelgeving vanuit de EU, het personeelstekort en tekort aan energie voor nieuwe datacenters. “Dat de sector ondanks dat toch hard weet te groeien is een indicatie van de kracht van de digitale economie. Maar het huidige overheidsbeleid is wel een erg riskante benadering van de wens om digitale koploper te worden en zo dat nieuwe verdienvermogen te creëren.”

 

Toekomstvisie

DINL vindt dat het tijd wordt voor een heldere economische toekomstvisie. Automatisering, robotisering en de groei van de digitale sector bieden ongekende kansen en oplossingen voor maatschappelijke problemen. Met beleid dat eerder remmend dan stimulerend uitpakt zullen die kansen door andere landen worden verzilverd. Onze economische groei kan stagneren.

Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur.

Volgens Michiel Steltman investeerde de rijksoverheid in de vorige eeuw wel in de randvoorwaarden voor bestendige economische groei, met het oog op de lange termijn. Dat zou nu ook moeten plaatsvinden. “Maken we de digitale ambities concreet, of kiezen we collectief voor een laisser faire benadering en voor achterover leunen? De economische voorspoed in Nederland is een uitgelezen moment om door te pakken en voor te sorteren op de toekomst. Daarbij horen fundamentele keuzes en ook investeringen.”

Gerelateerde berichten...

X