Douane schrapt BSN uit identificatienummer ZZP’ers

identiteit op laptop cartoon met gezichtjes

Op last van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrapt de douane het burgerservicenummer (BSN) uit het Europese identificatienummer (EORI-nummer) van ongeveer 111.000 ZZP’ers. Vanaf 30 september 2022 gebruikt de douane dus alleen nog EORI-nummers zonder BSN.

De Autoriteit stelt dat de douane helemaal geen wettelijke reden heeft om het BSN in het EORI-nummer op te nemen. Dat is een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruik van het BSN in het voor export vereiste EORI-nummer werkt alleen maar privacyrisico’s in de hand, zoals identiteitsfraude.

Wat is het EORI-nummer?

De douane gebruikt het identificatienummer voor marktdeelnemers die zaken over de grens doen en met de douane te maken krijgen. Het is bedoeld voor communicatie met de burger, uitwisselen van informatie met andere overheden en registratie in een centraal Europees systeem dat onder meer toegankelijk is voor alle andere Europese douaneautoriteiten.

Het probleem met het EORI-nummer is dat mensen met een onderneming (eenmanszaken) een EORI-nummer toegewezen krijgen waarin hun BSN is verwerkt. Wanneer het EORI-nummer van een ZZPér bekend is bij een kwaadwillende partij, is direct ook het BSN van de ondernemer bekend. Via het register van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn hiermee ook de adresgegevens van deze persoon makkelijk te achterhalen.

Hoewel criminelen met alleen het BSN en de adresgegevens van een ondernemer nog geen identiteitsfraude kunnen plegen, wordt het zo wel makkelijker om zich voor te doen als die ondernemer, vaak in combinatie met andere informatie. Hiermee lopen de ongeveer 111.000 eenmanszaken met een EORI-nummer onnodig risico op identiteitsfraude.

Belastingdienst

In 2018 kaartte de privacywaakhond dit probleem al aan bij de belastingdienst, die destijds verantwoordelijk was voor de douane. De toenmalige Directeur-Generaal deed op 19 december 2019 in een brief de toezegging het BSN uit het EORI-nummer te verwijderen.

Inmiddels staat de douane los van de belastingdienst. Uit klachten van ZZP’ers bleek dat het EORI-nummer ondanks de belofte toch niet was aangepast. Vandaar dus ook de verordening van de waakhond. Alle eenmanszaken met een EORI-nummer krijgen hierover binnenkort een brief van de douane.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X