Whitepaper helpt functionaris gegevensbescherming

werkende vrouwen silhouet Google werknemers

Voor de functionaris gegevensbescherming is sinds kort een nieuwe whitepaper ‘De ene FG is de andere niet’. Het moet de functionarissen helderheid geven over de rol, taken, competenties en succesfactoren.

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, op 25 mei 2018 hebben veel organisaties verplicht of vrijwillig een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is aanspreekpunt voor bescherming van de persoonsgegevens en voor naleving van de privacywetgeving.

 

Kennis

Vaak blijkt dat kennis, kunde en kwaliteit van FG’s sterk uiteenloopt. Vanwege de grote vraag hebben veel organisaties bovendien moeite om de FG-rol met de juiste competenties in te vullen.

De uitdaging ligt volgens de samensteller van de whitepaper , detacheerder DPA, vooral in de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring met bedrijfsvoering die de FG nodig heeft. Er is behoefte aan kaders voor de rolvervulling en het toetsen van de kwaliteit. Dit laatste blijft nu vaak bij het betere giswerk. Hier worstelen zowel FG’s als de bestuurders die hen aanstellen mee, zo bleek bij het bureau dat veel van dergelijke functionarissen detacheert.

In de whitepaper worden zeven controlevragen aan de ondernemingsleiding gesteld. En ze krijgen zeven aanbevelingen. “De bescherming van persoonsgegevens moet een ingebed bedrijfsproces van organisaties zijn. Onze whitepaper geeft de FG’s handvatten om hun rol als privacyhoeder in het veld verder te ontwikkelen”, aldus Paul Schraven, directeur privacy en informatiebeveiliging bij DPA.

AVG

De detacheerder is een van de velen die tools moet uitbrengen om te zorgen dat bedrijven en instellingen voldoen aan de AVG. Een jaar nadat de AVG van kracht werd, bleek dat MKB’ers en bureaus nog steeds niet voldeden aan alle eisen. Dat bleek uit de AVG Status Check van DDMA, branchevereniging voor data en marketing. DDMA riep daarom de Privacy Improver in het leven.

Eind vorig jaar bleek ook dat de functionaris gegevensbescherming vaak wel steun van hun bestuur krijgt, maar te weinig budget. Dat bleek toen uit de eerste grootschalige enquête van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming CIP.

Gerelateerde berichten...

X