Eerste Digitale Burgerschapslezing: digitale dienstverlening schiet tekort

De digitale dienstverlening van met name overheden schiet vaak tekort. Dat stelde de Nationale Ombudsman vorige week tijdens de eerste Digitale Burgerschapslezing.

Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman, sprak de eerste Digitale Burgerschapslezing uit. Hamvraag was: waar is de burger mee geholpen?

 

Klachten

De Nationale ombudsman ontvangt dagelijks klachten van mensen over situaties waarin het misloopt met de overheid. Veel klachten worden opgelost door de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven of onderzoek te doen. Ook worden overheden uitgedaagd om anders te kijken naar hun werk en hun dienstverlening. Zo kunnen ze het perspectief van de burger meenemen.

Daarbij blijkt dat het steeds vaker over digitale dienstverlening en communicatie door de overheid gaat. De overheid verleent haar diensten steeds vaker digitaal, en zoekt daarbij naar hoe dat het beste kan.

Uit de klachten die de ombudsman ontvangt, blijkt dat er nog flinke verbetering mogelijk is. Maar waar moet de digitaliserende overheid rekening mee houden, ook om te zorgen dat haar dienstverlening de toegankelijkheid en gebruiksgemak voor de burger daadwerkelijk vergroten?

Wat betekenen die begrippen eigenlijk en hoe organiseert én borgt de overheid deze in haar denken en doen? Kortom: waarmee zijn burger én overheid het beste geholpen?

Tijdens zijn lezing verkent ombudsman Reinier van Zutphen antwoorden op deze vragen aan de hand van voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk.

 

Sociale Digitale Standaard

De Digitale Burgerschapslezing is een initiatief van stichting DBN. Samen met uiteenlopende betrokkenen draagt DBN bij aan een betere digitale dienstverlening en communicatie door de overheid. Zo ontwikkelt DBN hiervoor een sociale digitale standaard. Naast publicaties vormen uiteenlopende activiteiten van DBN hiervoor de voedingsbron.

 

Ideeënbox

Vorige maand kwamen de stichting Digitaal Burgerschap Nederland en Dutch Digital Agencies (DDA) met een ideeënbox om overheidscommunicatie te verbeteren.

Dit is naar aanleiding de kwesties rond eHerkenning. Uit de ideeënbox moeten voorstellen rollen om de overheidscommunicatie te verbeteren.

De instellingen reageren hiermee op de recente ophef rond de invoeren van eHerkenning. Dat op 1 januari ingevoerde ICT-systeem is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemers. Zo kunnen ze veilig inloggen om bijvoorbeeld loonaangifte te doen.

Gerelateerde berichten...

X