Eindelijk is het zover: een Europese cloud

cloud

Een Nederlands consortium, bestaande uit Info Support, i3D.net, BIT, AMS-IX en TNO, start met het bouwen van een federatieve Europese cloud. Het project “European cloud services in an open federated ecosystem” (ECOFED) wordt mede gefinancierd door de Nederlandse overheid, na goedkeuring van de Europese Commissie.

Belangrijke stap voor Europese cloudinfrastructuur

Op 5 december 2023 keurde de Europese Commissie het Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS) programma goed, waarmee men een totaalbedrag van 2,6 miljard euro investeert in de ontwikkeling van een Europese cloudinfrastructuur. Nederland neemt voor 70 miljoen euro met drie projecten deel aan IPCEI-CIS. Eén van de drie projecten is het ECOFED-project, dat zich op cloudfederatie richt als belangrijke basis voor de toekomstige digitale infrastructuur.

ECOFED-project: naar een open en federatief cloud-ecosysteem
Het ECOFED-project richt zich op de ontwikkeling van open interfaces en open-source software tools om de ontbundeling van software en cloudoplossingen te bevorderen. Dit maakt het overstappen binnen het cloud ecosysteem eenvoudiger en biedt meer keuzevrijheid voor gebruikers. Het project omvat ook de creatie van een nationaal testbed om deze doelen te bereiken.

Samenwerking en doelstellingen

Het project loopt van 2024 tot en met 2027 en omvat samenwerking met Europese partners zoals o.a. OpenNebula en Arsys in Spanje, Engineering in Italië en SAP in Duitsland. Het doel is het technische fundament te leggen voor een open en federatief cloud-ecosysteem, waarin integrators en infrastructuur-aanbieders verschillende diensten kunnen verhandelen zonder tussenkomst van een centrale platformpartij.

Lokale kracht, Europese impact

Het ECOFED-project wil de sterke punten van de Nederlandse sector benutten. Denk daarbij aan de hoge datacenterdichtheid. En aan het grote aantal aanbieders van clouddiensten. Het project beoogt het nationale testbed te worden voor bedrijven die de overstap willen maken van gesloten hyperscale cloudplatformen naar een federatief cloud-ecosysteem.

Europese soevereiniteit

Wido Potters van BIT benadrukt de visie van het consortium. “Samen met onze partners ontwikkelen we technologie die een gedecentraliseerde, federatieve cloud mogelijk maakt. Dat zorgt voor cloud portabiliteit voor Europese bedrijven. En tevens voor cloud soevereiniteit voor Europese burgers.” AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten in de wereld, benadrukt het belang van de implementatie van een open en federatieve cloud. “Deze stap toont ook aan dat Nederland de digitale hub van Europa is. En dat Nederlandse bedrijven daardoor voortrekkers blijven in het omarmen van vooruitstrevende technologieën”, aldus Peter van Burgel, CEO van AMS-IX.

Cloudinfrastructuur van de toekomst

De toekenning van de Europese financiering markeert een cruciale stap richting de cloudinfrastructuur van de toekomst. Lammer Vinke, Unitmanager bij Info Support, benadrukt het belang van soevereiniteit: “Een concrete bijdrage leveren aan gedecentraliseerde, open en federatieve cloud, die Europese gegevenssoevereiniteit mogelijk moet maken, is een technische uitdaging die wij graag aangaan.” Omdat cloud een steeds belangrijker onderdeel wordt van digitale infrastructuren, maakt kennisinstituut TNO wetenschappelijke kennis toepasbaar voor een open en toekomstbestendige digitale infrastructuur. TNO is ook penvoeder voor het ECOFED consortium.

Transparantie en kennisdeling

Het consortium ontwikkelt een website om stakeholders en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. Bovendien zullen deelnemers proactief kennis delen via events, workshops, kennissessies en webinars.

Gerelateerde berichten...