Agile projectmanagers op een dood spoor?

Agile projectmanagers op een dood spoor?

In deze blog neemt Nico-Jan van Brug jullie mee in de uitdagingen als Projectmanager en SAFe Agile SPC.

De Agile projectmanager

Nu SAFe Agile steeds populairder wordt, is het de vraag of projectmanagers wel nodig blijven. Als je op dit moment kijkt naar de meest gevraagde rollen, dan is één daarvan de projectmanager met kennis en ervaring van Agile. Een projectmanager moet vandaag de dag vaak kunnen omgaan met Agile Teams als onderdeel van een project.

Wanneer nog wel een Agile projectmanager?

Als een organisatie een aantal Agile Teams, Scrum teams of DevOps teams heeft, maar nog geen complete implementatie van Agile heeft gedaan, dan heb je nog steeds een projectmanager nodig waarbij de scope van het project overstijgend is over de Agile teams die er zijn. Agile teams vormen een onderdeel van de complete organisatie, er gebeurt meer dan wat alleen de Agile teams doen.

Wanneer geen Agile projectmanager?

Echter, als Scaled Agile Framework, SAFe, compleet is geïmplementeerd binnen een organisatie, dan zijn er geen Agile projectmanagers meer nodig. In de PI Planning wordt met alle betrokken teams, Business en IT, besproken wat er het komende Product Increment gerealiseerd moet worden. Dit wordt meestal iedere 12 weken tot 3 maanden herhaald. Door het implementeren van een Valuestream en ART wordt duidelijk welke Agile Teams bijdragen aan een bepaalde waardeketen.

Voordelen van een SAFe implementatie

Met traditioneel projectmanagement moet voor ieder project een tijdelijke projectomgeving ingericht worden, die bij het opleveren van het project weer wordt ontbonden. Binnen SAFe is dit niet het geval. Het voordeel van SAFe is dat dit structureel wordt ingericht en niet slechts voor een enkel project. Er worden vaste Agile Teams ingericht die samen zijn georganiseerd in de Agile Release Train. Dit staat verder uitgewerkt in onderstaande figuur:

iticon.ill1

In bovenstaand voorbeeld wordt de Agile Release Train (ART) gevormd door vier Agile Teams. Samen realiseren ze een product dat beschikbaar gesteld kan worden aan de klant en daardoor waarde oplevert. Hier bepaalt een projectmanager niet wat er gebeurt, maar de Product Owner van de ART en de Release Train Engineer van de ART. Er wordt geen projectplan gemaakt, maar er worden Epics en Features gemaakt waarin staat beschreven wat in het komende Product Increment door de Agile Teams moet worden gerealiseerd. Afhankelijkheden worden in kaart gebracht op het Programboard. Het is vervolgens aan de Release Train Engineer (RTE) om samen met de Product Manager van de ART de voortgang te bewaken en obstakels uit de weg te ruimen. De RTE doet dit samen met de Scrum Masters van de Agile Teams en de Product Manager doet dit samen met de Product Owners van de Agile Teams.

Conclusie

Als SAFe op de juiste manier wordt uitgerold, zijn Agile Projectmanagers niet meer nodig.

Er zijn veel verschillende goede trainingen te vinden op het gebied van Agile werken. Kijk bijvoorbeeld op de ITicon Academy voor trainingen, webinars en workshops.