FCA en DDA: Actieplan regering digitale connectiviteit goede stap voorwaarts maar mist balans

seo poppetjes

Het nieuwste actieplan digitale connectiviteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft blijk van een gezonde ambitie, maar mist balans. Dat stellen de branche organisaties Fiber Carrier Association (FCA) en de Dutch Data Center Association (DDA) in reactie op het plan.

De organisaties zijn blij met het streven om iedereen in Nederland snel internet te bieden in 2023. In het plan is begrijpelijkerwijze veel aandacht voor 5G, maar connectiviteit is niet zuiver een mobiele aangelegenheid. Voor een succesvolle uitrol zal er ook veel nieuwe glasvezel moeten worden aangelegd, evenals voor de verdere ontwikkeling van de digitale economie en Nederland als digitale hub van Europa.

Vaste netwerken

In het actieplan blijft onderbelicht welke belangrijke rol glasvezel speelt bij de uitrol van 5G. Zonder glasvezelnetwerken is 5G simpelweg niet mogelijk. Elke zendmast die nodig is in een toekomstig 5G netwerk moet verbonden worden via een glasvezelverbinding. Deze glasvezelnetwerken transporteren de mobiele data van- en naar datacenters.

Met de komst van 5G, nodig voor de steeds grotere mobiele datastromen, zal ook meer geïnvesteerd moeten worden in die glasvezelnetwerken om die groeiende hoeveelheid data te transporteren. In cijfers betekent dat dat zendmasten geschikt voor 5G rond de 100Gbps aan moeten kunnen tegen tegelijkertijd extreem lage vertraging ofwel latency.

Om dat laatste ook mogelijk te maken zullen ook veel meer 5G masten nodig zijn dan nu met 4G het geval is. En al die masten moeten met glasvezel worden ontsloten en met de huidige glasvezelnetwerken is dat veelal nog niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de benodigde glasvezelverbinding op tijd worden aangelegd, dient het lokale beleid geharmoniseerd te worden. Het actieplan bevat hievoor een eerste goede aanzet, maar er zal veel meer moeten gebeuren dan wat er nu in het actieplan staat.

Ook vragen de FCA en DDA zich af hoe het kabinet de ambitie om alle huishoudens in 2023 te voorzien van een 100 Mbps internetaansluiting wil realiseren zonder daarvoor concrete plannen op tafel te leggen.

Andrew van der Haar, directeur van de FCA: “Het kabinet spreekt met het actieplan een heel hoge ambitie uit en verwacht zelfs dat het meerendeel van de Nederlandse huishoudens over verbindingen van 1 Gbps of meer kan beschikken in 2023. In het actieplan is te lezen dat overheden bij onvoldoende commercieel perspectief voor de uitrol van glasvezel in buitengebieden kunnen overwegen om in te grijpen. Kijkend naar de huidige praktijk zien we dat dit vrijwel nooit gebeurt omdat onder andere omdat de middelen niet aanwezig zijn of uit angst om op de vingers getikt te worden door de EU voor ongeoorloofde staatsteun. Het Rijk zegt zich in het plan te gaan inspannen om gemeenten hier beter met kennis bij te ondersteunen, alleen wordt hier geen concrete invulling aan gegeven terwijl 2023 nog maar 5 jaar weg is.”

Zeekabels

Een ander probleem waar vrijwel niemand over spreekt zijn de intercontinentale zeekabels die nodig zijn om data over de wereld te transporteren. Dit houdt direct verband met de concentratie van internationale datacenters en cloudbedrijven in Nederland. Grove, directeur DDA: “Alle zeekabels die Nederland nu verbinden met de rest van de wereld lopen via de het Verenigd Koninkrijk. Een onwenselijke situatie gezien de Brexit.

Ook de snelheid van de data, en dus de kortste verbindingen, staan nu hoog op de agenda van veel wereldwijd opererende multinationals. Recent nog hebben twee Amerikaanse partijen een rechtstreekse zeekabel van de V.S. naar Spanje aangelegd, en niet naar Nederland. “The Netherlands is already leaping behind in Europe and is losing its advantageous position fast” volgens een niet nader te noemen topbestuurder van een van de grootste socialmedia bedrijven ter wereld.”

Van der Haar en Grove stellen dat de plaatsen waar deze zeekabels aan land komen zich zullen ontpoppen als de toekomstige vestigingsplaatsen en knooppunten van het internet en dus van de wereldwijde (kennis) economie. Om de kortst mogelijke verbindingen tot stand te brengen vestigen bedrijven waarvan het primaire verdienmodel data is zich aan de randen van het Europese continent, waaronder dus Nederland. “Consumenten voorzien van hoogwaardige breedbandige verbindingen is een goed streven, maar we moeten niet vergeten wat er allemaal voor nodig is om streaming video in de huiskamer te krijgen”.

Balans

Het actieplan digitale connectiviteit is een goede eerste stap voorwaarts maar mist nog balans tussen de mobiele en de vaste connectiviteit. Samen zijn zij bepalend voor de mate waarin onze digitale connectiviteit toekomstbestendig is. Een actieplan over connectiviteit dient het volledige landschap te beschrijven met al zijn facetten anders missen we de boot aldus de branche organisaties.

Beiden geven aan graag input in leveren en mee te denken over nadere invulling van beleid ten aanzien van digitale connectiviteit. Haast is echter geboden, want 2023 komt snel dichterbij.

 

Gerelateerde berichten...

X