Forse loonstijging in CAO van KPN

KPN

KPN en alle vakbonden hebben op 11 januari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe KPN cao. Onder voorbehoud van instemming van de vakbondsleden gaat de cao in op 1 januari 2024 voor een periode van twee jaar. De cao biedt de medewerkers meer keuzevrijheid bij belangrijke actuele onderwerpen zoals aflossen studieschuld, pensioen, vrije tijd, vitaliteit en duurzaamheid. Natuurlijk is er ook een passende salarisverhoging overeengekomen.

Vijf generaties

Hilde Garssen, Chief People Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN: “Ik ben erg blij met dit resultaat. Voor elk van de vijf generaties die bij KPN werken valt er wat te kiezen in de nieuwe cao. Wil je meer keuze bij het opnemen van vrije dagen, sparen voor je pensioen of investeren in KPN? Deze cao maakt dat mogelijk. Het maakt KPN als werkgever nog aantrekkelijker. Bij het formuleren van de cao hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met de resultaten van de uitvraag over het arbeidsvoorwaardenpakket, waarin onze medewerkers hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden”.

Studieschuld en bijdrage aan vitaliteit

In de nieuwe cao hebben medewerkers de beschikking over een waaier aan keuzes, passend bij hun levensfase, waar KPN financieel maximaal de helft aan bijdraagt, afhankelijk van de keuze. Bijvoorbeeld de keuze om eens per twee jaar fiscaal vriendelijk euro 5000 af te lossen op je studieschuld. Je kunt ook eens per drie jaar kiezen voor de verduurzaming van je huis met zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie voor een brutobedrag van maximaal euro 5000. Daarnaast kent de cao extra’s die bijdragen aan de vitaliteit van medewerkers, zoals sporten uit brutoloon tot euro 1250 per jaar. Sinds augustus 2023 krijgen KPN’ers overigens al 40ct netto vergoeding per gefietste kilometer en betaalt KPN mee aan een leasefiets.

Meer regie in werk-privé balans

Andere keuzes zijn een deels door KPN betaalde sabbatical of het kopen van virtuele KPN-aandelen met een bonus na 3 jaar. Op het gebied van werk-privé balans en verlof kiest KPN ervoor om medewerkers zo veel mogelijk zelf te laten bepalen hoe met verlof om te gaan. Er is geen sprake meer van een vast aantal vakantiedagen en vakantiedagen worden niet langer geregistreerd. Het aanvullend geboorte(partner)verlof wordt daarnaast volledig betaald.

Loon

De nieuwe cao voorziet in een collectieve loonsverhoging van gemiddeld 8,5% over twee jaar. In 2024 gemiddeld 5,5%. En in 2025 gemiddeld 3%. Voor de hoogste schalen is de collectieve loonsverhoging over twee jaar 7,5% en voor de laagste schalen 9,25%. Andere onderdelen zijn een verbetering van de individuele salarisverhogingen en een vaste 13e maand in plaats van een variabele beloning. Tenslotte zijn afspraken gemaakt over een verhoging van de pensioenpremie met 2% voor de periode vanaf 2026 in het kader van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Gerelateerde berichten...