Geen grote knelpunten in de markt voor antenne-opstelpunten

antenne

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet op dit moment geen grote knelpunten in de markt voor antenne-opstelpunten als geheel. Wel kunnen zich soms specifieke problemen voordoen, maar na een wijziging van de Telecomwet ziet de ACM geschilbeslechting als geschikt instrument om die te helpen oplossen. Dat concludeert de ACM naar aanleiding van een marktverkenning.

Groeiende vraag naar antennes

De vraag naar plaatsen om antennes op te stellen voor mobiele netwerken blijft groeien, doordat er steeds meer behoefte aan capaciteit en dekking is. Met name het gebruik van mobiel internet groeit, wat naar verwachting verder gaat toenemen door 5G-toepassingen.

Zorgen bij burgers

Sommige marktpartijen, met name mobiele-netwerkoperators (MNO’s), vrezen dat het aanbod van antenne-opstelpunten achterblijft bij de toenemende vraag. Dat kan de prijzen opdrijven. Ze wijzen erop dat er schaarste kan ontstaan doordat bijvoorbeeld zorgen van burgers over gezondheidsrisico’s de vergunningverlening beïnvloeden. Zo staken vandalen eerder 5G-masten in brand uit zorgen voor de vrijkomende straling. Ook kan sprake zijn van belemmerende technische en juridische randvoorwaarden. Daarnaast wijzen marktpartijen erop dat gemeenten soms geen effectief beleid hebben of gebrekkig communiceren.

Positieve ontwikkelingen

Tijdens het onderzoek zijn geen directe aanwijzingen gevonden dat de door marktpartijen genoemde risico’s zich in de praktijk in brede zin voordoen. De ACM ziet ook positieve ontwikkelingen, zoals de inspanningen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Agentschap Telecom om gemeenten te ondersteunen bij hun beleidsontwikkeling.

Gewijzigde telecommunicatiewet

In maart dit jaar is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Dit houdt onder meer in dat naast MNO’s ook andere typen aanbieders van antenne-opstelpunten moeten instemmen met redelijke verzoeken tot medegebruik. Marktpartijen kunnen zelf afspraken maken over bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden en de hoogte van de vergoeding voor medegebruik. “Mochten er toch problemen ontstaan, dan kunnen we die door onze bevoegdheid tot geschilbeslechting helpen oplossen”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Vanzelfsprekend blijven we openstaan voor signalen van mogelijke problemen.”

Gerelateerde berichten...

X