Gemeenten willen een veilige, hybride cloud

cloud clouddiensten: witte wolken tegen blauwe lucht

Gemeenten willen het liefst de hybride cloud. En alleen overstappen als ze zeker weten dat ze er ook weer zonder problemen weg kunnen. Dat bleek vorige week tijdens een bijeenkomst in Amsterdam.

Bij deze ‘soundbite sessie’ waren 45 Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd, van Rotterdam tot Tilburg en SudwestFrysland. Ze volgden lezingen over de diverse aspecten van de cloud voor gemeenten, en konden stemmen over een aantal stellingen.

 

Hybride cloud

Vrijwel unaniem (93%) stemden ze in met de stelling ‘Ik ga de cloud alleen gebruiken (dan wel anderen adviseren om te gebruiken) als ik zeker weet dat ik er ook weer gecontroleerd weg kan.’

Dat suggereert een omgeving van hybride cloud, waarbij slechts een gedeelte van de ICT-voorzieningen aan de cloud wordt toevertrouwd. 83% stemde voor de stelling ‘een hybride cloudfundament (datacenter, connectiviteit, security, compute, storage) is voor mij belangrijker dan native cloudapplicaties (SaaS)’. Velen waren van mening dat een goed cloud fundament de basis legt voor toekomstige wendbaarheid, of dit nu is langs de as van IAAS, PAAS of SAAS.

De mogelijkheden bleken in de praktijk spectaculair. Een van de presentaties ging over de fusiegemeente Molenwaard. Jan Meijsen vertelde over hoe ze het gemeentehuis hebben opgeheven en ambtenaren en bestuurders nu naar burgers en bedrijven toe gaan, in plaats van omgekeerd. Op die manier wordt bijvoorbeeld een bouwvergunning in anderhalf uur thuis afgehandeld.

 

Bedrijfskosten

Door de integrale overstap naar de cloud zijn de totale bedrijfskosten van de gemeente gedaald, terwijl de tevredenheid van de burgers steeg. Molenwaard meet bijvoorbeeld de NPS onder haar burgers en overlegt met hen via Microsoft Teams. Verder baseert ze haar klantcontactcenter op Skype for Business, Anywhere 365 en Dynamics en werken met Azure.

Tijdens de bijeenkomst durfden maar weinig (8) aanwezigen zich aan een voorspelling over het kostenplaatje te wagen. Van hen dachten zes dat hun exploitatiekosten door een hybride cloudgang beperkt zouden stijgen.

De anderen verwachtten geen verandering. Wat betreft de reacties over het beheer van hybride cloudomgevingen: 55% dacht dat het beheer complexer zou worden, 27% dacht eenvoudiger en 18% verwachtte weinig impact.

 

Lastig

De aanwezigen kregen ook de gelegenheid om hun grootste zorg over de cloud te noemen. De resultaten waren zeer divers. Niet alleen exit-strategieën maar ook koppelingen, generatieverschillen tussen gebruikers, security, complexiteit, regelgeving, vendor-lockin werden aangedragen.

Microsoft liet haar licht schijnen over de brede range aan beveiligings- en compliancy maatregelen die zij in haar Azure platfrom heeft geïncorporeerd. Daaruit bleek duidelijk dat het voor gemeenten lastig tot onmogelijk is een soortgelijk niveau te behalen.

Gerelateerde berichten...

X