Groeiende kloof tussen IT en business zorgt voor verkeerde cloud-aanpak

strategie

Veel Europese bedrijven omarmen de cloud, maar worstelen met cloud-aanpak. Bijna de helft van hen worstelt met toenemende integratiekosten en geïsoleerde eilandjes van data. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van Oracle onder 600 zakelijke en IT-besluitvormers op senior-niveau bij bedrijven in Europa en het Midden-Oosten.

Deze verkeerde cloud-aanpak komt vooral omdat meer dan 60% van de totale IT-uitgaven van bedrijven door afzonderlijke bedrijfsafdelingen wordt gedaan in plaats van traditionele IT-afdelingen. Dit maakt het lastig voor bedrijven om optimaal gebruik te maken van de clouddiensten die zij afnemen.

 

Te traditioneel

De meeste organisaties verzuimen daarbij ook om de financiering van hun IT-investeringen in verband te brengen met het omzetpotentieel en innovatieve projecten. Twee op de drie zakelijke besluitvormers zijn van mening dat de financiering van IT een te traditioneel karakter heeft en innovatie in de weg zit. Een op de drie IT-besluitvormers geeft toe dat de modellen voor IT-financiering van hun organisatie hen belet om voor technologische innovaties te zorgen.

Het is dus tijd voor bedrijven om hun modellen voor IT-financiering opnieuw onder de loep te nemen. De bedrijfscultuur moet op de schop om een betere cloud-aanpak te kunnen hanteren. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Een derde (33%) van alle respondenten meldt dat een ontoepasselijk model voor IT-financiering de bedrijfsvoering in de weg zit. Nog eens een derde (33%) is van mening dat de IT-cultuur van hun onderneming uit de pas loopt met het tijdperk van cloud computing.

Het is een teken aan de wand dat 72% vindt dat een nieuw model voor cloud-financiering de IT-afdeling in staat zou stellen meer cloud-diensten aan te bieden. 70% denkt dat hun organisatie dan kosten kan besparen.

 

Licht werpen op shadow-IT

Uit de enquête bleek verder dat een toename van de IT-uitgaven buiten de IT-afdeling om een zakelijke hindernis vormt. Ruim een derde (35%) die verantwoordelijk is voor de technologische infrastructuur meent dat praktijken rond shadow-IT ervoor zorgen dat de afdeling de doelen onvoldoende haalt. 46% meent dat de aanpak van de cloud tot dusver te hoge integratiekosten kent. Hetzelfde percentage gaf aan dat deze aanpak resulteert in geïsoleerde eilandjes van data.

95% van de respondenten vindt bovendien dat shadow-IT een belangrijke bron van complexiteit vertegenwoordigt. Grofweg een derde zegt dat het toestaan van afdelingen om hun IT-uitgaven zelf te regelen toenemende zorgen rond beveiliging oplevert. Het wordt ook moeilijker om de financiering op orde te krijgen. De organisatie verliest zelfs haar grip op de IT.

 

CIO stuurman voor de cloud

Veel bedrijven ontbreekt het aan een vaste medewerker die toezicht houdt op alle technologische investeringen. Dit maakt het moeilijk om een geïntegreerde cloudstrategie te ontwikkelen en volgen. De CIO kan niet langer op een zijspoor staan. Deze moet sturing geven aan de business tijdens de overstap naar een zakelijk cloudmodel. In een tijd waarin integratie en databeheer van cruciaal belang blijven voor organisaties, bleken de CIO’s van 66% van alle bedrijven grip te hebben op nog niet eens de helft van het IT-budget. Deze werkwijze moet dus snel veranderen.

 

 

Gerelateerde berichten...

X