HCSS schetst gevolgen chipblokkade Taiwan

chip inzetten op circuit board. Vroadcom Apple Qualcomm Intel

Wat zou er in Nederland gebeuren als China besluit de export van chips uit Taiwan te blokkeren? Of als China gaat weigeren om grondstoffen voor ict-apparatuur aan de EU en ons land te leveren? De gevolgen daarvan staan in een nieuw rapport van het Haagse Centrum voor Strategische Studies HCSS.

Het HCSS-rapport ‘Competitie tussen grootmachten en maatschappelijke stabiliteit in Nederland’ geeft een indringend beeld van de gevolgen. En die zijn altijd ernstig. Het rapport concentreert zich op twee potentiële geopolitieke crisisscenario’s in de nabije toekomst. Het rapport noemt de jaren tussen 2028 en 2032. Het gaat bijvoorbeeld om een embargo van grondstoffen uit China aan Nederland en/of de hele EU, of een blokkade van China van de Taiwanese haven dat zo zorgt voor een abrupte stop van de export van computerchips in de hele wereld.

Cruciale sectoren

Het HCSS concentreert zich vooral op de gevolgen voor ons land. Die zijn niet alleen ernstig voor de ICT-sector, maar voor all cruciale sectoren in ons land, zoals de zorg, defensie en logistiek en mobiliteit. Heel de EU zal de gevolgen voelen, die nog sterker zijn door de oorlog in Oekraïne. “Het zwaartepunt van de wereldeconomie is immers verschoven van de Atlantische Oceaan naar de Indische en Stille Oceanen in het algemeen, en Oost-Azië in het bijzonder. Bovendien is de Europese afhankelijkheid van China veel dieper en veelzijdiger dan de Europese afhankelijkheid van Rusland,” zo schetsen de onderzoekers in het rapport.

HCSS stelt dat Taiwan, de belangrijkste producent van halfgeleiders ter wereld. “Zowel het wegvallen van de kritieke grondstoffentoevoer uit China door een exportboycot tegen Europa, als het wegvallen van de toevoer van chips uit Taiwan door een Chinese militaire invasie of blokkade, heeft verstrekkende gevolgen voor de Europese welvaart, welzijn en veiligheid en dus ook voor Nederland.”

Zo is bijvoorbeeld de productie van mri-apparatuur en pacemakers grotendeels afhankelijk van grondstoffen die uit China en Taiwan komen. Dat zelfde geldt voor de productie van satellietcommunicatie en system van radarapparatuur. En als onze smartphones en andere elektrische apparatuur zijn afhankelijk van halfgeleiders en chips afkomstig uit China en Taiwan. De afhankelijkheid is dus groot, evenals de gevolgen voor ons land en de EU. Als de EU en Nederland niets doen zullen volgens de rapporteurs de gevolgen enorm zijn. Grootschalige actie is dus nodig.

De oorlog in Oekraïne is een uiting van een onderliggende trend: grootmachten, oftewel
landen met uitzonderlijke politieke, economische en militaire macht, zijn verwikkeld in steeds
hoger oplopende geopolitieke competitie.1 Deze ontwikkeling kan Nederland ontwrichten
omdat het de fundamenten van Nederlandse welvaart, welzijn en veiligheid in gevaar brengt

Als daar bovenop een blokkade van (halfgeleiders van ) vitale grondstoffen komt heeft dat directe gevolgen in onze maatschappij. Bijvoorbeeld door een grotere tweedeling tussen arm en rijk. Dit raakt de maatschappelijke stabiliteit op
meerdere manieren: burgers neigen elkaar minder te vertrouwen, geweld en specifieke
misdrijven vinden vaker plaats en de gezondheid van burgers staat vaker onder druk.

Er zal een nijpend tekort ontstaan aan vitale middelen, leidend tot onvrede en wellicht grootschalige demonstraties. Dit soort tekorten nopen eveneens de overheid om harde keuzes te maken om schaarste te verdelen, wat ook weer maatschappelijk ongenoegen met zich mee kan brengen. Het wegvallen van de toelevering van chips en grondstoffen kan ook het functioneren van veiligheidsdiensten zelf raken, aangezien onder andere drones, beveiligingssystemen en CCTV camera’s gebruik maken van deze middelen.

Honderden miljarden

De samenstellers van het rapport stellen dat terugdringen van de globalisering die nu zorgt voor de problemen flink veel kost. Het zou gaan om tientallen tot honderden miljarden. De vraag speelt wat we nodig hebben aan vitale grondstoffen om onze vitale sectoren te laten draaien.

“Met initiatieven als de Amerikaanse Chips and Science Act en Inflation Reduction Act (IRA), en de aankomende European Chips Act en European Critical Raw Material Act proberen de VS en EU de leveringszekerheid te vergroten voor grondstoffen en chips. Daarmee beogen de VS en de EU beter voorbereid te zijn op ontwrichtende gebeurtenissen, zoals geopolitieke crises die deels buiten hun controle liggen.”

Lees ook:
  • Russische cybercriminelen treffen UMCG
  • Cybersecurity nieuwe wet- en regelgeving verandert risicomodellen

Gerelateerde berichten...

X