Helft organisaties heeft geen inzicht in datalekken eigen IoT-devices

slimme pallets

Slechts de helft van de organisaties (48%) kan detecteren of er een inbreuk is geweest op hun IoT-devices. Dit terwijl ten opzichte van 2017 er wel een groter deel van het IT-budget is gespendeerd aan security. Dit percentage ging van 11% naar 13%).

Dit blijkt uit het onderzoek ‘State of IoT’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemalto. De stijging in het budget komt volgens de onderzoekers door de overtuiging van organisaties dat beveiliging een belangrijke overweging is voor consumenten (90%). 14 procent van de organisaties ziet het zelfs als hun ethische verantwoordelijkheid.

 

Overheid

Naar verwachting zijn er in 2023 20 miljard IoT-devices. Daarom is het belangrijk dat organisaties snel zorgen dat hun IoT-datalekdetectie optimaal is. Hier ligt volgens IT- en zakelijke beslissers een taak voor de overheid. Ondanks het feit dat veel overheden al voorschriften voor IoT-beveiliging hebben ingevoerd of aangekondigd, zijn de meeste (95%) organisaties van mening dat er uniforme voorschriften moeten komen. 79 procent wil meer richtlijnen voor IoT-beveiliging en 59 procent vraagt om opheldering over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van IoT-devices.

 

Uitdaging

Consumenten zijn duidelijk niet onder de indruk van de inspanningen van de IoT-leveranciers. 62 procent vindt dat de beveiliging beter moet. Terecht, want slechts drie op de vijf (59%) organisaties die IoT gebruiken, versleutelt alle data.

De belangrijkste aandachtspunten volgens consumenten:

  • gebrek aan privacy vanwege IoT-devices (54%)
  • niet-geautoriseerde partijen zoals hackers die zichzelf toegang verschaffen tot de devices (51%)
  • gebrek aan controle over persoonsgegevens (50%)

Terwijl de industrie op regulering wacht gaat men op zoek naar manieren om de problemen zelf aan te pakken. Blockchain is één van de mogelijke oplossingen. De adoptie is toegenomen van 9 procent naar 19 procent in het afgelopen jaar.

Een kwart van de organisaties (23%) is van mening dat blockchain-technologie een ideale oplossing is om IoT-devices te beveiligen. 91 procent gebruikt blockchain nog niet, maar wil deze technologie in de toekomst wel gaan inzetten voor de beveiliging van IoT-devices.

Ook andere methoden worden gebruikt om IoT-devices te beschermen tegen hackers. Zo versleutelt het merendeel (71%) gegevens en ook wachtwoordbeveiliging (66%) en two-factor authenticatie (38%) worden veelvuldig ingezet.

 

Gerelateerde berichten...

X