4min Security

DDoS-ransomware treft helft Nederlandse zorginstellingen

DDoS-ransomware treft helft Nederlandse zorginstellingen

Zeker 52 procent van de Nederlandse zorginstellingen heeft last van DDoS-aanvallen met ransomware. De meeste vinden plaats op verouderde systemen. Dat blijkt uit onderzoek van SOTI, ‘Digitalisering in de Gezondheidszorg: Groei of Stagnatie? ’.

Daarbij vindt 78% van Nederlandse zorginstellingen dat organisaties moeten investeren in nieuwe technologie. Verouderde technologie maakt het moeilijk voor zorgverleners om hun werk efficiënt uit te voeren. Zorgverleners wereldwijd verspillen gemiddeld 3,9 uur per week aan technische storingen. Vorig jaar was dat nog 3,4 uur. Bijna een derde van de Nederlandse werknemers geeft aan meer dan vijf uur per week te verliezen. Dit heeft serieuze gevolgen voor de kwaliteit van zorgverlening.

“De impact van technologische stagnatie in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Zonder de implementatie van geschikte en geavanceerde technologieën is er een tastbaar risico op vertraging in kritieke zorgverlening, wanbeheer van patiëntgegevens en belemmerde communicatie tussen zorgverleners. Meer dan twee derde van globale organisaties ervaart regelmatig problemen met IOT/telehealth apparaten. Dit leidt tot vertragingen in de patiëntenzorg, wat weer kan leiden tot slechte gezondheidsresultaten en
verminderde patiënttevredenheid,” zegt Shash Anad, SVP Product Strategy bij SOTI.

Hoe kunnen we de ’remote support gap’ dichten?

Telezorg maakt gebruik van technologie om zo op afstand de gezondheidszorg te ondersteunen. Hoewel het gebruik van telehealth wereldwijd toeneemt, verhinderen verouderde IT-problemen dat 24% van bedrijven binnen de gezondheidszorg apparaten op afstand kunnen ondersteunen. Dit heeft invloed op de capaciteit om dagelijkse routines te moderniseren.

77% van de Nederlandse telezorgwerkers is van mening dat hun organisatie baat zou hebben bij beter onderling verbonden apparatuur. Ondanks dat het aantal apparaten en de complexiteit van apparaten is toegenomen, blijft de bijbehorende infrastructuur achter. Ook de benodigde processen rondom management houden geen gelijke tred. Dit vermindert het vermogen om goed gebruik te maken van telezorgtechnologieën en de bijbehorende gegevens.

63% van de Nederlandse zorgverleners en zorginstellingen geeft toe afhankelijk te zijn van gedateerde technologie. Deze trend zet zich voort in andere landen zoals Duitsland (81%), Canada (77%) en Frankrijk (73%). Daar geloven bijna alle zorgprofessionals dat ze worden gehinderd door verouderde systemen. SOTI’s onderzoek toont ook aan dat Artificial Intelligence (AI) een belangrijke drijfveer kan zijn voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Meer dan de helft (54%) van de Nederlandse organisaties overweegt het gebruik van AI. Ondanks de interesse in AI blijven er toch hindernissen: 53% van de Nederlandse zorgverleners voelt zich bijvoorbeeld angstig over AI en hoe het gebruikt kan worden.

Shash Anad, SVP Product Strategy bij SOTI zegt: “AI en machine learning kunnen de verbinding in telezorg tussen patiënten en artsen verbeteren, updates van patiëntendossiers met grotere nauwkeurigheid automatiseren en het genereren van behandelplannen waar patiënten digitaal toegang toe hebben versnellen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan duidelijkere technologische routekaarten en effectievere
strategieën om volledig gebruik te maken van AI en machine learning om zorgprocessen op afstand te verbeteren.”

Zorgen omtrent de veiligheid van data nemen toe zolang verouderde systemen blijven
aanhouden Informatiebeveiliging is een groeiend probleem in de gezondheidszorg. 15% van de werknemers in de gezondheidszorg zegt dat het hun grootste zorg is. Meer dan de helft (55%) heeft sinds 2022 een extern datalek meegemaakt. Verder worden er ook veel interne lekken opgemerkt: 34% van de ondervraagden heeft meegemaakt dat een werknemer data bewust lekte. 52% heeft zelfs een DDoS-ransomwareaanval meegemaakt.

Maatregelen

SOTI’s onderzoek toont aan dat er robuuste maatregelen nodig zijn om data te beschermen. Bedrijven zullen meer moeten gaan investeren in digitale beveiliging. Daarnaast bewijst het onderzoek ook dat er een directe link is tussen het gebruik van verouderde technologie en veiligheidsproblemen.

“Ons onderzoek benadrukt een zorgwekkende realiteit: meer dan de helft van de Nederlandse zorginstellingen heeft te maken gehad met DDoS-ransomwareaanvallen, waarmee de dringende vraag naar verbeterde beveiligingsprotocollen wordt benadrukt. Bovendien benadrukt 37% van de Nederlandse zorgverleners dat verouderde IT-systemen de kwetsbaarheid voor cyberdreigingen vergroten,” legt Peter Schuchmann, Sales Manager Benelux bij SOTI, uit. “Het integreren van AI en geavanceerde technologieën is essentieel om de efficiëntie te verbeteren en de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen te verminderen, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten in de gezondheidszorg en een groter vertrouwen in het gezondheidssysteem.”

Om de risico’s van gegevensbeveiliging aan te maken moeten organisaties prioriteit geven aan robuuste oplossingen voor apparaatbeheer. Het SOTI ONE Platform biedt uitgebreide zichtbaarheid en sterke security voor apparaten die op afstand beheerd worden. Bovendien kunnen organisaties real-time inzicht krijgen om datagestuurde besluitvorming te vergemakkelijken. Het is cruciaal voor IT-besluitvormers om te begrijpen hoe apparaten worden gebruikt in bedrijfsvoering. Dit om proactief problemen snel en efficiënt aan te kunnen pakken.

Lees ook: