legacy

singles

Op zoek naar lastige apps of workloads

Lang niet elke applicatie of workload kan gemakkelijk naar de cloud. Daar komen steeds meer organisaties achter. Vooral voor legacy applicaties en bijzondere, veeleisende data kan het lastig zijn om een prettige cloud-omgeving te...

apparaten ICAI lab AI for Software Engineering Lab

Rijk lijdt aan onterecht tech-optimisme

Het Rijk heeft nog steeds grote moeite nieuwe technologie. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed stelt dat de hele overheid ondanks alle kwesties en schandalen nog steeds lijdt aan onterecht tech-optimisme. De inspectie stelt dat...