Hoger loon voor medewerker met analytische vaardigheden

loon

Sinds begin deze eeuw, toen ICT-technologie in vrijwel elke tak van de economie doordrong, stijgt het loon van mensen die goed scoren op bèta-eigenschappen zoals analytische vaardigheden, fors. Dit meldt het FD naar aanleiding van een studie die ESB onlangs uitvoerde. Hieruit blijkt dat het voor het salaris fors uitmaakt of er analytische vaardigheden bij een baan komen kijken of niet. Dit geldt overigens ongeacht het scholingsniveau van de medewerker.

Salarisgroei IT-ers

Onlangs werd al duidelijk dat ‘pure’ IT-ers, zoals developers, hun beloning bovengemiddeld sterk zagen groeien. Het gemiddelde salaris van de Nederlandse ontwikkelaar groeide sinds 2016 fors. Het jaarloon steeg van €50.000 naar €56.000. Dit is een stijging van 12 procent.

Hoger loon

Uit het onderzoek van ESB blijkt dat nu ook te gelden voor functies die niet direct om een pure IT-achtergrond vragen. Het is juist de automatisering die ervoor zorgt dat bedrijven vaker om analytische vaardigheden vragen. Dit, vanwege het feit dat veel repetitieve taken inmiddels door computers worden afgehandeld. De loonkloof tussen beroepen waarvoor wel en geen analytische vaardigheden nodig zijn, is sinds het begin van deze eeuw significant gegroeid. In 2001 verdienden werkenden die bovengemiddeld scoren op analytische vaardigheden gemiddeld 9,4% meer. Tegen 2016 was dat opgelopen tot 16%.

Krapte arbeidsmarkt

Het probleem, zo analyseert het FD, is echter dat mensen die een technische achtergrond kunnen combineren met analytische vaardigheden schaars zijn op de arbeidsmarkt. Deze krapte leidt vervolgens ook weer tot een sterkere stijging van de vergoedingen. Om die reden startten veel specifieke technische branches zelf opleidingen voor het (om)scholen van potentiele medewerkers. Een voorbeeld hiervan is de vakopleiding die de Dutch Datacenter Association (DDA) ontwikkelde.

Nederland investeert momenteel onvoldoende in onderzoek, onderwijs en innovatie. Deze conclusie trok de CyberSecurityRaad (CSR) vorige maand al in een advies aan de regering. Het gevolg van deze situatie is dat talent vertrekt naar het buitenland. Dit draagt bij aan het huidige tekort aan gekwalificeerde specialisten.

Digitale geletterdheid

Nederland moet daarom inzetten op een ecosysteem waarin op hoog niveau onderzoek naar cyberweerbaarheid wordt uitgevoerd en gevaloriseerd. Door gerichte investeringen in onderzoek, start-ups en een cybercurriculum in relevante opleidingen kun je de huidige academische braindrain een halt toeroepen. Zo stelde het CSR.

Ook adviseert de raad om in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in te voeren.

Gerelateerde berichten...

X