HvA laat ICT-studenten versneld lesbevoegdheid halen

Studenten in de klas MKB Cyber Campus

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt vanaf september de mogelijkheid aan HBO-ICT-studenten om hun lesbevoegdheid erbij te halen. Zo kunnen zij niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook als ICT-docent aan de slag.

Aan ICT-docenten op middelbare scholen is namelijk dringend behoefte. Docenten informatica staan op nummer 1 als het gaat om percentages onvervulde vacatures op lerarengebied. Dit blijkt uit de laatste trendrapportage van het ministerie van OCW. Dit tekort zal in de nabije toekomst nog flink groeien.

De opleiding HBO-ICT en de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA werken daarom samen om dit tekort te helpen oplossen. Vanaf komend collegejaar kunnen ICT-studenten een speciaal traject volgen, dat samen met de lerarenopleidingen is opgezet, zodat zij binnen hun normale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid erbij kunnen halen.

ICT-onderwijs verdwijnt ongemerkt

Aanleiding voor dit initiatief is het nijpende landelijke lerarentekort, met name in de technische vakken. Het vak ICT is nog eens extra de dupe, omdat dit specifieke lerarentekort onzichtbaar blijft. ICT is namelijk geen examenvak, dus schrappen scholen vaak dit vak wanneer er geen docent is. “Bij wiskunde merk je het direct als er geen docent is; maar bij ICT niet, omdat het onderwijs dan verdwijnt”, zegt Dineke de Rijk, docent bij de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, en een van de initiators van de nieuwe route Teaching ICT.

ICT-onderwijs is momenteel juist harder nodig dan ooit, aangezien in de ICT- en technieksector nu al een veel grotere vraag naar arbeidskrachten is dan aanbod. En met de energietransitie op komst, en de snelle digitalisering van de samenleving, neemt de vraag naar technisch en ICT-geschoold personeel in de toekomst nog eens sterk toe. Tegelijk kiezen scholieren nu juist minder vaak een technisch profiel. De kloof tussen vraag en aanbod wordt dus alleen maar groter. De Rijk: “Daarom moet je beginnen op scholen, met goede docenten die leerlingen enthousiasmeren.”

Zowel lesgeven als ICT-skills

Het nieuwe traject voor ICT-studenten, dat in september start, bestaat uit een combinatie van een themasemester Teaching ICT, gevolgd door een minor Docent ICT. Die combinatie is voldoende om binnen de nominale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid te ontvangen. Daarmee kunnen afgestudeerden lesgeven op het vmbo, mbo, en de onderbouw van havo en vwo.

Tijdens het traject leren studenten onder andere hoe je een les ontwikkelt, scholieren motiveert en hoe je kunt toetsen. Alle vakken worden gegeven door zowel een docent HBO-ICT als een docent van de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, die beiden hun eigen specialisme inbrengen. Ook krijgen studenten de laatste ICT-vaardigheden mee uit het landelijke HBO-i-framework.

De studenten die hun lesbevoegdheid willen halen, lopen hun stage op een middelbare school. De HvA werkt samen met een netwerk van scholen, waar studenten direct terecht kunnen. Daar krijgen ze meteen ook begeleiding.

Hybride docenten

In digitale hub Amsterdam is het tekort aan docenten ICT en ICT’ers het grootst. Omdat zowel aan ICT-personeel als -leraren een tekort is, zoekt men de oplossing steeds meer in ‘hybride docenten’. Dit zijn ICT’ers die zowel binnen een bedrijf werken, als lesgeven. Bij veel ICT-docenten is deze combinatie ook gewild, aangezien ontwikkelingen in het vakgebied snel gaan, en het daarom handig is om contact te houden met de praktijk.

Deze nieuwe samenwerking aan de HvA, tussen de opleiding ICT en de lerarenopleidingen, springt in op de toekomst van hybride docentschap. In het nieuwe traject van Teaching ICT krijgen studenten de opleiding op zo’n manier dat dat zij flexibel inzetbaar zijn. Zij kunnen na een paar jaar in de creatieve of ICT-sector dus alsnog overstappen naar het onderwijs, een dubbelrol vervullen, of gaan lesgeven in het bedrijfsleven.

Het traject komt voort uit een samenwerking tussen de HvA-opleiding ICT en de faculteit Onderwijs en Opvoeding. HBO-ICT studenten konden na hun bachelor instromen in de eenjarige kopopleiding Leraar Mens en Technologie. Voordeel van de nieuwe route is dat studenten nu een bredere opleiding krijgen en hun tweedegraads bevoegdheid binnen de nominale studieduur kunnen halen. Ze hoeven dus niet nog een half jaar langer te studeren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X