ICT-kosten zorginstellingen stijgen in 2019 opnieuw

radartjes met zorgicoontjes

De ICT-kosten van zorginstellingen stijgen in 2019 opnieuw. Dat blijkt uit de ICT Benchmark Care. De ICT-kosten van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg in 2019 stegen naar 4,2% van de omzet. Dat komt overeen met € 1813 per cliënt.

Sinds 2013 stijgen de ICT-kosten jaarlijks gemiddeld met 6%. Toename van digitalisering in de zorg leidt tot deze hogere ICT-kosten. Het uitbesteden van ICT-taken leidt ook tot hogere kosten én betere kwaliteit van de ICT. De belangrijkste kostendrivers zijn de toepassingen, de totale werkplekkosten, de basis infrastructuur en ICT-organisatie.

Eerder dit jaar bleek ook als dat de ICT-kosten in de ziekenhuissector op zich ook al zes jaar stijgen. De kosten blijven ten opzichte van de omzet wel gelijk, namelijk 5,7%. Dit komt door een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte is een stijging te zien van bijna 4% voor de kosten voor ICT.

Toename digitalisering

Technologie heeft een impuls gegeven aan onze samenleving, met als gevolg voor de zorg een hogere graad van digitalisering in zorgprocessen en meer apparatuur.Care-instellingen besteden in vergelijking met andere sectoren relatief veel ICT-taken uit aan marktpartijen. In 2019 was dit 66%.

Onderzoekers M&I/Partners verwacht de komende jaren vooral een stijging van de kosten voor domotica en eHealth. Aukje Houben, specialist binnen ICT op dit gebied: “We zien dat met name domotica steeds meer richting de ICT-afdeling opschuift. ICT zal het beheer, onderhoud en vernieuwing organiseren waardoor dit ook beter in het informatie en applicatielandschap van de organisatie geïntegreerd wordt.” Bij zorginstellingen die de kosten van domotica en eHealth grotendeels konden achterhalen was een toename te zien van 0,5% van de omzet.

Online kennissessie 9 maart

M&I/Partners organiseert op 9 maart van 12.00 – 13.00 een online kennissessie over de ICT-kosten bij Care-instellingen. Ga samen met ons online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij zorginstellingen. Aanmelden kan hier.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X