Baten wegen op tegen kosten ICT Omgevingswet

De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet (die bestaande milieuwetten moet bundelen) kost aan opstartkosten rond de 215 miljoen euro. 85 miljoen daarvan komt voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor exploitatie en doorontwikkeling is jaarlijks vervolgens 47 miljoen euro nodig. Doel van het hele project is dat in 2024 alle informatie die nodig is voor een project in een bepaald gebied met een klik op de kaart beschikbaar komt.
De kosten-batenanalyse van de ICT rond het wetsvoorstel is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Daarin meldt ze dat de baten de kosten ruimschoots zullen dekken. Die zijn naar schatting namelijk 327 miljoen euro. De minister noemt het stelsel, genaamd  ‘de Laan van de Leefomgeving’ dan ook een goede investering en zegt daarbij dat De Laan bovendien financiële baten oplevert voor het bedrijfsleven. Over de precieze verdeling van de kosten worden nog afspraken gemaakt in een bestuursakkoord.Gezien de risico’s van grote ICT-projecten, en de recente slechte ervaringen daarmee, wil Schultz het hele traject kritisch laten volgen door externe deskundigen. Zo komt er een stappenplan, waarbij aan het eind van elke stap beslist kan worden om te stoppen of juist door te gaan.De nieuwe Omgevingswet moet gemeenten en provincies eenvoudige handvatten geven om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Als het digitale project klaar is kun je bijvoorbeeld meteen zien waar teveel milieubelastende activiteiten zijn, en waar gezorgd moet worden voor minder roetdeeltjes in de lucht. De nieuwe wet moet de tientallen regels die er nu zijn bundelen in één samenhangend verhaal. Het ICT-project met de kaart is hier een onderdeel van. 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...