Informatiebeveiliging gaat niet alleen over digitaal

vliegtuig Boeiing informatiebeveiliging

Traditioneel gaat bij informatiebeveiliging de aandacht uit naar de systemen. Bij een enigszins volwassen organisatie speelt het proces achter de techniek nog een rol. In de komende jaren zal dat in rap tempo veranderen: fysiek en ‘cyber’ zijn nauw verbonden en vroeg of laat gaan we ons dat realiseren. Dat dwingt tot een andere blik, andere risico-inschattingen en maatregelen.

De traditionele digitale beveiliger zal zijn fysieke evenknie niet alleen moeten tolereren, maar daar een intensieve samenwerking mee moeten zoeken.

Lees het hele artikel online of in de printeditie van ICT/Magazine.

Gerelateerde berichten...

X