Internationale WSA-award voor IRMA-app

apps op telefoon coronatracker-app

De combinatie Informaat, gemeente Amsterdam en de Stichting Privacy by Design winnen met “IRMA – A digital wallet for your privacy data on your phone” de internationale WSA-award. De prijs valt in de categorie ‘Government & Citizen engagement‘.

Amsterdam geeft met de IRMA-app uitvoering aan de ‘Agenda Digitale Stad’ en zorgt voor een toegankelijke dienstverlening. Inwoners krijgen de regie over hun eigen gegevens via een digitale identiteit. Informaat ontwikkelde door een co-creatie design-aanpak met de inwoners het UX-concept en samen met de Stichting Privacy by Design gerealiseerd in de IRMA-app.

WSA

WSA is een wereldwijd platform om lokale digitale innovaties te verspreiden, die bijdragen aan de doelen van de VN. Dat is vooral combineren van moderne technologie met maatschappelijke impact op gelijkheid, toegang tot informatie en inclusiviteit. Dit jaar waren er 380 nominaties uit bijna 182 VN-lidstaten. Hieruit kwamen er 40 uit de bus als de meest opvallende.

De winnaars van dit jaar zijn volgens de jury een uitstekend voorbeeld van hoe digitale oplossingen kunnen helpen om iedereen volwaardig mee te laten doen. Met de IRMA-app kan iedereen een digitale identiteit krijgen en participeren in de maatschappij.

Met de digitale identiteit in de hand kan iedereen gebruikmaken van voorzieningen. Bovendien geeft het inwoners volledige controle bij delen van (persoonlijke) gegevens. Het is transparant welke gegevens gevraagd worden en voor welk doel deze nodig zijn.

Wethouder Touria Meliani Digitale Stad, gemeente Amsterdam: “Als stad willen we onze dienstverlening zo simpel en toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. En tegelijkertijd op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de data van Amsterdammers. Met IRMA deel je alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens, data is niet centraal opgeslagen en de app laat duidelijk zien wat je deelt en met wie. IRMA laat zien dat privacy versus gemak geen spanningsveld hoeft te zijn, en daarom ben ik trots op de prijs die deze app heeft gewonnen.”

Informaat helpt organisaties met het ontwerpen en realiseren van digitale diensten op basis van gedeelde waarden, waar mensen en organisaties beter van worden. Diensten die echt van waarde zijn in het leven of werk van mensen.

Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de data van inwoners. Tegelijkertijd wil de gemeente dat alle dienstverlening voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is.

Stichting Privacy by Design / SIDN

De stichting Privacy by Design kwam voort uit de Radboud Universiteit om de open privacyvriendelijke digitale technologie van IRMA uit te rollen. Hierbij werken ze nauw samen met SIDN, de beheerder van het .nl-domein. SIDN beheert de IRMA-infrastructuur en werkt aan de doorontwikkeling van de IRMA-app.

Lees ook:
  • ICT & Zorg beurs laat zien: De technologie is er, nu de opschaling nog
  • Trend 2022: Technologie voor remote/hybride werken

Gerelateerde berichten...

X