Investeringsbereidheid in ICT-hardware daalt met tien procent

TransIP

De bereidheid van de Nederlandse organisaties om in ICT-hardware, telefonie en digitale apparatuur te investeren is ten opzichte van een jaar geleden met tien procent gedaald. De investeringsbereidheid komt hiermee op 40%.

Dat blijkt uit de Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK.

Zo’n 4 op de 5 van de 2.127 ondervraagde bedrijven geeft aan bereid te zijn geld vrij te maken voor investeringen in de eigen onderneming. Het grootste deel van de bedrijven (65%) verwacht de komende jaren te investeren in equipment. Zo’n 40% van de bedrijven verwacht de komende tijd te gaan investeren in ICT-hardware.

 

Eigen middelen

Ruim 85% van de bedrijven verwacht aankomende investeringen te financieren met eigen middelen. “Door de opkomende conjunctuur zie je dat bedrijven weer meer geld in kas hebben, waardoor ze de mogelijkheid hebben om de investeringen zelf te financieren. Ze zijn minder afhankelijk geworden van de bank of leasemaatschappijen. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen.” Dat zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL.

Bij de grotere bedrijven (vijftig medewerkers of meer) blijft leasing nog wel een belangrijk financieringsmiddel. Ruim 40% van deze organisaties geeft aan dat zij bedrijfsmiddelen gaan financieren middels lease.

 

Bedrijfsgrootte

Voornamelijk de grote bedrijven (vijftig personen of meer) verwachten de komende jaren meer te investeren in hun onderneming. In vergelijking met voorgaande jaren geven deze organisaties aan dat ze meer willen investeren. Bedrijven met minder dan tien werknemers in dienst verwachten het komend jaar juist minder te investeren.

 

X