IT-afdelingen vaak te druk om storingen te kunnen oplossen

IT-afdelingen

Bijna de helft van de IT’ers (48%) is dusdanig druk met reguliere werkzaamheden waardoor er geen tijd overblijft om IT-storingen te verhelpen. De dagelijkse taken zoals het faciliteren van goed werkende IT-systemen nemen al te veel uren in beslag. Hier voelt de IT’er (80%) zich in hoge mate verantwoordelijk voor: de continuïteit van de bedrijfsvoering is voor IT’ers de hoogte prioriteit. Veel IT-afdelingen hebben eigenlijk geen tijd voor het oplossen van zaken zoals een trage internetverbinding of vastgelopen programma’s. Dit becijfert TOPdesk in een onderzoek onder 250 IT-medewerkers en meer dan 1000 werkende Nederlanders.

Werkdruk op IT-afdelingen

Een kwart van de IT’ers vindt de werkdruk op de IT-afdeling prima. Toch zegt bijna een op de drie IT’ers (28%) de werkdruk op de IT-afdeling (te) hoog te vinden. Die druk stijgt tijdelijk volgens een derde als er zich een grote IT-storing voordoet.

IT’er heeft een ander beeld van storingen

De werkvloer en de IT-afdelingen zijn beide van mening dat IT-storingen er nu eenmaal bij horen in het digitale leven (65% en 87%). Maar beide groepen hebben een andere ervaring als het gaat om de frequentie van IT-storingen. Volgens collega’s op de werkvloer komen IT-storingen vrijwel nooit (31%) of slechts eens per maand (30%) voor. Ter illustratie: slechts 19 procent van de IT’ers geeft aan dat er eens per maand een storing aan de hand is.

Thomas Burghart, Business Unit Director Rijksoverheid bij TOPdesk: “IT is tegenwoordig steeds meer vervlochten met vrijwel alle bedrijfsprocessen. Het effect hiervan is dat IT-storingen een grotere impact hebben op steeds meer collega’s. Een ander gevolg is dat het vinden van de onderliggende oorzaak van zo’n storing complexer wordt. Het is daarom niet zo gek dat de werkdruk op de IT-afdeling toeneemt. Er zijn simpelweg meer meldingen en ze zijn ook steeds drukker met het verhelpen van diezelfde verstoringen. Gelukkig zien we tegelijkertijd dat de zelfredzaamheid van de gemiddelde medewerker best hoog is, doordat ze zowel zakelijk als privé constant te maken hebben met IT. Mochten bedrijven twijfelen aan de zelfredzaamheid van hun team, dan kan dat gestimuleerd worden door handleidingen en kennisitems aan te maken voor terugkerende problemen. Als deze op een centrale plek terug te vinden zijn, kunnen medewerkers zelf een verstoring proberen op te lossen. Dit kan de druk een beetje van de ketel halen op de IT-afdeling.”

Gerelateerde berichten...

X