IT-leiders onderschatten risico schaduw-SaaS

cloud

Volgens IDC is SaaS de belangrijkste bron voor clouduitgaven in 2022, goed voor 177,8 miljard dollar van de markt. Een nieuwe onderzoek van Snow meldt 44% van de IT-leiders dat ‘werknemers nieuwe SaaS-applicaties toevoegen zonder IT hiervan op de hoogte te stellen’. Het vormt hun grootste uitdaging bij het beheer van SaaS-applicaties. Dit, terwijl het ‘gewone’ beheer van het SaaS-applicatielandschap voor 42% al een uitdaging is.

Op de vraag waarom deze problemen zo groot zijn, gaven IT-leiders de impact aan op andere IT-programma’s (47%), organisatiedynamiek (38%), gebrek aan tijd en middelen (37%) en gebrek aan zichtbaarheid (36%).

Meer schaduw-SaaS sinds pandemie

Vooral sinds het uitbreken van de pandemie, hebben organisaties te maken met een grote toename van SaaS-applicaties die worden aangeschaft zonder medeweten van IT. Dit, terwijl organisaties al worstelen met veel cyberbeveiligingsrisico’s. En in een tijd met toenemende druk om kosten te besparen. IT-leiders realiseren zich dat ze onbekend en niet-goedgekeurd SaaS-gebruik beter moeten beheersen.

CIO’s zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de beveiliging en het beheer van de applicaties, ongeacht waar ze zijn aangeschaft, en om dit effectief te doen, moet de IT-afdeling, die aan hen rapporteert, volledig inzicht hebben in wat ze moeten beveiligen. Achtenveertig procent van de ondervraagde IT-leiders zei dat als budget, middelen en tijd geen factor zouden zijn, ze alle SaaS-applicatie-uitgaven naar IT zouden willen besteden om SaaS-wildgroei aan te pakken.

Cyberveiligheid aandachtspunt

Cyberbeveiliging is momenteel een belangrijk aandachtspunt voor IT-beslissers, vooral nu bedrijfsleiders door marktonzekerheid navigeren en budgetten voor 2023 plannen in afwachting van een recessie. Het eigenaarschap van de veelvoud aan SaaS-applicaties is echter niet duidelijk onder IT-leiders, waardoor organisaties risico kunnen lopen op hoge kosten en hiaten in de beveiliging.

Verspilling tegengaan

Marktomstandigheden zorgen voor meer controle op alle kostengebieden in de meeste organisaties. En voor het optimaliseren van uitgaven. Dit, terwijl het elimineren van verspilling een voortdurende prioriteit voor IT-teams blijft. De ondervraagde IT-leiders zijn momenteel echter meer gericht op cyberbeveiliging van de applicaties dan op kosten.

Bezuinigingen

Ondanks de aanhoudende onzekerheid op de wereldmarkten, stond het beheersen van de totale kosten van as-a-service-applicaties slechts op de vijfde plaats van de prioriteiten van de respondenten. Als de wereldwijde onzekerheid aanhoudt, denkt meer dan driekwart van alle respondenten (77%) dat de IT-uitgaven met maar liefst 50% tot 75% zullen dalen. Daar hoeven de uitgaven aan SaaS niet onder te lijden. Als de IT-uitgaven dalen, zijn IT-leiders van mening dat de twee kerngebieden die worden beïnvloed, IT-personeel (20%) en strategische IT-initiatieven of -programma’s (19%) zullen zijn.

Gerelateerde berichten...