Kabinet presenteert strategie digitale economie

Binnenhof

Een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Dat is de ambitie van de Strategie Digitale Economie die het Kabinet presenteerde.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bood het bijbehorende rapport namens het kabinet deze week aan de Tweede Kamer aan.

De strategie werkt met vijf pijlers.
  • Versnellen digitalisering mkb
  • Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden
  • Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten
  • Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur
  • Versterken cybersecurity

Met die hoofdlijnen moet de digitale economie weerbaar, ondernemend, vernieuwend en duurzaam worden. En iedereen moet kunnen meedoen. In lijn met het coalitieakkoord  zet de strategie stevig in op benutten van kansen, het versterken van het fundament, het borgen van publieke waarden en het zorgvuldig afwegen van publieke belangen in de digitale transitie.

De blik gaat daarbij zowel richting Europa als de wereld en verder dan deze kabinetsperiode. Versnellen van digitalisering van het mkb zodat het Nederlandse bedrijfsleven in Europa een koploper is in de digitale transitie. Dat betekent dat in 2030 ten
minste 95% van het midden en kleinbedrijf (mkb) een digitaal basisniveau heeft en ten minste 75% van het mkb digitale
technologieën zoals cloud, artificiële intelligentie en big data toepast.

Digitale vaardigheden

Digitale innovatie en vaardigheden zijn andere speerpunten. Verzilveren van de kansen die digitale technologieën bieden en op betere digitale vaardigheden en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het kabinet wil publiekprivaat investeren in randvoorwaarden voor cloudtoepassingen en in digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie, quantum, blockchain en 5/6G. En door te streven naar 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030.

Randvoorwaarden creëren voor goedwerkende digitale markten en diensten is een van de andere speerpunten. Consumenten hebben keuzevrijheid en vertrouwen nodig, waar bedrijven op een gelijk speelveld concurreren, en ondernemen in Nederland aantrekkelijk is. Dit wil de regering bereiken door effectieve implementatie, toezicht en handhaving van Europese regelgeving.

Ander speerpunt in het rapport is behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur. Uitgangspunt is de koppositie van Nederland als digitaal knooppunt in Europa en de wereld behouden en versterken. Er moet daarom een integrale visie komen op de digitale infrastructuur, en door dichten van de digitale
kloof met 19.000 adressen in de buitengebieden.

Inzet is een digitaal veilig Nederland waarin bedrijven en burgers ten volle kunnen profiteren van deelname aan
de digitale samenleving, vrij van zorgen over cyberrisico’s. Dat betekent het verhogen van de digitale weerbaarheid van
bedrijven en burgers, veiligere digitale producten en diensten en versterken van de cybersecurityarbeidsmarkt en het onderwijs.

Samenhang met beleid

Digitale economie is een van de vier thema’s uit de hoofdlijnenbrief digitalisering, samen met digitaal fundament, digitale overheid en digitale samenleving. In de onlangs verschenen Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren staan digitale overheid en een deel van het digitale fundament centraal.

Het thema cyberveiligheid, een belangrijk onderdeel van het digitaal fundament, staat ook in de Nederlandse Cybersecurity Strategie. De agenda voor de ‘digitale samenleving’ volgt in de eerste helft van 2023.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X