Kabinet reageert pas februari 2015 op rapport Elias

Tweede Kamerzetels
Het Kabinet zal in pas begin februari 2015 met een uitgewerkte reactie komen op zowel het eindrapport als de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Elias rond de falende ICT-projecten bij de overheid. Dit schrijft minister Blok van Wonen en Rijksdienst in een in een korte brief vandaag aan de Tweede Kamer. Ook de conclusies van de Kamer zelf zijn nog niet helder, zo bleek uit een vorige week gehouden debat.

De Kamer zei geschokt te zijn door de conclusies van Elias, en is ook eensgezind over het nut van een onafhankelijk bureau ICT-toetsing (BIT) , zoals Elias aanbeveelt, maar daar stopt de eensgezindheid. De Kamer heeft vooral veel moeite met de aanbeveling dat het BIT onder verantwoordelijkheid van de premier moet vallen. Een definitief standpunt is dan ook nog niet bepaald.

Zo vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer zich af of de BIT niet beter onder het ministerie van Financiën of Binnenlandse Zaken kan vallen. Elias vindt dit echter een slecht idee, met name omdat beide ministeries een geschiedenis van mislukte ICT-projecten hebben, zoals het communicatiesysteem C2000. Volgens Elias waarborgt alleen een plek rechtstreeks onder de minister-president, en dus Algemene Zaken, een onafhankelijke en daadkrachtige rol van het bureau. “Er is sprake van een noodsituatie met veel fouten en veel verspilling, ” stelt Elias. “Het BIT moet de komende jaren een cultuuromslag teweegbrengen. Daarom moet het los staan van de beleidsdepartementen.”Elias telt er nadrukkelijk bij dat het niet de bedoeling is dat de premier eindverantwoordelijk wordt voor ict-projecten. Dat blijven de vakministers.

DUO
De conclusies van de commissie Elias werken op andere manieren al wel door in de politiek. Zo worden er naar aanleiding van de op handen zijnde komst van het leenstelsel in de studiefinanciering scherpe vragen gesteld over de haalbaarheid. De dienst DUO moet de ict namelijk drastisch herstructureren om het stelsel te laten draaien. De politiek vraagt zich inmiddels openlijk af of dit, gezien de stand van de ict bij de overheid, wel haalbaar is, vooral omdat een aantal aspecten in de reorganisatie als ‘zwaar’ geclassificeerd wordt. Dit betekent dat nog niet duidelijk is hoeveel capaciteit het kost om deze aspecten door te voeren in het ict-systeem van DUO. 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...