Knops: Bureau ICT Toetsing BIT moet blijven

Zolang de ICT-projectbeheersing van de Rijksoverheid nog niet voldoende op orde is, moet het Bureau ICT Toetsing (BIT) zeker blijven. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

De bedoeling is wel dat er nog dit jaar een besluit valt over de manier waarop het bureau de komende jaren verder gaat werken. Knops denkt aan een paar verschillende scenario’s. Wel is de keuze afhankelijk van de resultaten van een aantal onderzoeken.

De staatssecretaris stelt daarbij wel dat het BIT zijn taken intussen onafhankelijk kan uitvoeren. Dat betekent dat het BIT weg zou moeten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verder moet een onafhankelijke toezichtsraad in het vervolg letten op het voorkomen van ongewenste bemoeienis.

Knpos stelt in de brief dat de keuze voor de toekomstige positionering van het BIT weloverwogen gemaakt moet worden. Het moet een afgeleide zijn van de missie, taken en verantwoordelijkheden van de organisatie.

Inmiddels zijn er wel dingen veranderd. Tot juni 2018 hoorde het bureau bij Directie CIO Rijk van het ministerie van BZK. Tot die tijd was het ook nog zo dat de CIO Rijk tegelijkertijd hoofd was van bureau BIT. Daarna kreeg het bureau onderdak bij de Directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk van BZK. De Bureaumanager BIT was ook hoofd van het bureau.

Knops stelt in de brief dat die laatste situatie dringend moet veranderen. Het Hoofd BIT moet bijvoorbeeld toegang hebben tot de ambtelijke en politieke top. BIT gaat verder zonder ministerie en zal in het vervolg direct rapporteren aan de Tweede Kamer. Verder kan de Kamer zelf het BIT om toetsen vragen om toetsen uit te voeren.

 

Knops denkt aan deze scenario’s

  • Als dienstonderdeel van de Rijksoverheid maar dan onder een ander ministerie.
  • Verzelfstandiging onder de vlag van de Rijksoverheid
    Het BIT wordt dan, net als bijvoorbeeld het AT, een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Eventueel ook als onderdeel van een bestaand zelfstandig bestuursorgaan, of adviescollege. Of dat wettelijk kan moet nog worden uitgezocht.
  • Verder gaan buiten de Rijksoverheid. dan wordt het een
    soort Hoog College van Staat of deel zo’n college.

Afgelopen lente stelde Knops al dat Bureau BIT een extra termijn moet krijgen. Experts zeiden ook toen al dat BIT dan niet meer moet vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en bovendien meer slagkracht moet krijgen.

De huidige termijn van het in 2015 ingestelde bureau loopt nog tot eind 2020.In die tijd droeg het bureau er volgens de experts aan bij dat overheidsinstanties minder geld verspilden aan slecht of niet werkende ICT-projecten.

Gerelateerde berichten...