Kwart van Nederland gebruikt nog vaste telefoon

telefoon

Uit recent onderzoek van vergelijkingssite Slimster.nl blijkt dat de vaste telefoon in Nederland steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar liefst 73% van de Nederlanders geeft aan de vaste telefoon zelden of nooit te gebruiken of zelfs helemaal geen vaste lijn meer te hebben. Deze verschuiving naar mobiel bellen suggereert een constante bereikbaarheid, wat niet zonder gevolgen blijft voor onze mentale gezondheid.

Prominente rol mobiel

Van de 2000 ondervraagden gaf 18,8 procent aan (bijna) nooit meer gebruik te maken van de vaste lijn. Daar komt nog bij dat 54,4 procent überhaupt geen vaste telefoonaansluiting meer heeft. Niet verwonderlijk, want bijna elke volwassen Nederlander heeft een mobiele telefoon. Die neemt een steeds prominentere rol in ons leven in, waardoor de traditionele vaste lijn langzaam uit Nederlandse huishoudens verdwijnt.

Altijd bereikbaar: zegen of vloek?

Marvin Grouw van Slimster.nl benadrukt de mogelijke gevolgen van deze altijd-aan cultuur. “De verwachting van constante bereikbaarheid kan leiden tot een verhoogd stressniveau. Het is cruciaal dat mensen zich bewust zijn van hun telefoongebruik en momenten van digitale detox inlassen. Af en toe een tijdje ‘offline gaan’ kan helpen om te ontspannen en mentaal op te laden.”

Jongeren gebruiken vaste lijn het vaakst

Hoewel het algemene gebruik van de vaste telefoon dus afneemt, blijven mannen er meer aan gehecht dan vrouwen. Met 6,5 procent van de mannen die meer dan tien keer per maand bellen, tegenover slechts 3,2 procent van de vrouwen, is er een duidelijk verschil tussen de geslachten. Bovendien geven ruim acht op de tien ondervraagde vrouwen aan geen vaste telefoon meer te hebben of er nooit meer gebruik van te maken, tegenover ‘slechts’ 65 procent van de mannen.

Daarnaast zou je wellicht verwachten dat met name ouderen nog geregeld gebruikmaken van de vaste telefoon. Dat vooroordeel wordt echter gelogenstraft. Dat blijkt uit het onderzoek. Zo is het percentage zestigplussers dat vaker dan eens per maand belt met de vaste lijn nauwelijks hoger dan onder twintigers (19,6 om 18,3 procent). Bovendien ligt het percentage dat aangeeft geen vaste lijn meer te hebben of er (vrijwel) nooit van gebruik te maken in elke leeftijdsgroep rond de 75 procent, behalve in de categorie 18 tot 30 jaar. Daar is het slechts een kleine 65 procent. Dat verschil zou te maken kunnen hebben met financiële voordelen die kleven aan het gebruik van een vaste lijn, vooral als deze is inbegrepen in bijvoorbeeld je internetabonnement of huurcontr

Gerelateerde berichten...