Bedrijven willen liever mensen met praktische datavaardigheden dan datawetenschappers

AI

Mensen met praktische datavaardigheden hebben uitstekende carrièrekansen. Werkzoekenden die aantoonbare ervaring hebben met data kunnen zo maar eens meer gewild worden op de internationale arbeidsmarkt dan pure datawetenschappers. Dat blijkt uit onderzoek onder leidinggevenden voor het Data Literacy Project.

Bijna twee derde van de ondervraagde bedrijven (59% wereldwijd – 61% in Europa) noemde werkervaring als beste aanwijzing van datavaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld over een case-interview, waarbij een kandidaat een zakelijk vraagstuk moet oplossen met behulp van data.

 

Doctoraat

Slechts 17% vindt een bachelor- masterdiploma van doorslaggevend belang bij aanname van een kandidaat. Dat geldt zelfs bij een kandidaat met een doctoraat in de datawetenschap.

De carrièrekansen en salarissen die horen bij goede datavaardigheden lijken dus niet voorbehouden aan hen die een wetenschappelijke of technische studie hebben afgerond. Dit past binnen de trend dat steeds meer techbedrijven de eis van een wetenschappelijke graad laten varen. Dit gaat dan ten gunste van praktische vaardigheden.

 

Actief op zoek

68% van de Europese organisaties (63% wereldwijd) zoeken in alle lagen van de organisatie actief naar kandidaten die kunnen aantonen dat ze data op een goede manier kunnen lezen, verwerken en analyseren. Daar liggen dus flinke kansen. Degenen met een fundamenteel begrip van data en data-analyse vormen in 2020 een derde van de arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare posities loopt in dat jaar op tot naar schatting 110.000. Dit is een stijging van 14% sinds 2015, schat IBM.

Dit is niet verrassend. Zeker gezien de enorme groeikansen voor bedrijven waar veel data en datavaardigheden aanwezig zijn en die hun besluitvorming daarop baseren. De Data Literacy Index laat zien dat de marktwaarde van datavaardige bedrijven zo’n 3% tot 5% hoger ligt. Dit is omgerekend tussen de 300 en 500 miljoen euro voor de organisaties die meededen aan het onderzoek.

 

45 dagen

Vacatures voor functies van datawetenschappers tot data-analisten en marketingmanagers die gebruikmaken van data, zijn het moeilijkst te vervullen. Ze staan gemiddeld 45 dagen open.

Dit gebrek aan mensen met de juiste kennis en het feit dat slechts 24% van werknemers zich zeker voelt over zijn datavaardigheden, maakt deze competenties extra gewild en dus waardevoller voor werkgevers. Dat vertaalt zich daardoor ook in hogere salarissen.

84% van de leidinggevenden in Europa, die ook inzicht hebben in de beloningsstructuur, gaf aan dat werknemers die data op een goede manier kunnen lezen, verwerken, analyseren en interpreteren nu al hogere salarissen krijgen. Dat percentage is overigens hoger dan elders in de wereld. in de VS ligt dit percentage op 82%, wereldwijd gemiddeld op 75%.

 

Eigen werknemers

Ondanks dat ze de waarde van praktische ervaring en datacertificeringen inzien, zegt 58% van de Europese bedrijven dat ze hun eigen werknemers geen trainingen aanbieden in datavaardigheden. Slechts 34% faciliteert zelf opleidingsprogramma’s op dat gebied.

Dit ondanks het feit dat 78% van de werknemers bereid is tijd en moeite te steken in het uitbreiden van hun kennis. Daarmee loopt Europa duidelijk achter. In Azië biedt slechts 36% van de bedrijven geen datavaardigheidstrainingen aan. Wereldwijd is dat 50% gemiddeld.

Wie gemotiveerd is om zich bij te scholen, kan de carrière een flinke steun in de rug geven. Zeker nu het belang van data blijft groeien in alle bedrijfstakken.

18% van de besluitvormers zegt dat een aanvullende certificering voor datavaardigheden de beste indicatie is van de vaardigheden van een kandidaat. Volgens hen toont dit ook aan dat deze kan omgaan met de noodzakelijke tools. Dit betekent dat mensen die bereid zijn te investeren in datavaardigheden hun carrièremogelijkheden aanzienlijk vergroten.

 

CBS

De EU en ook Nederland nemen intussen wel maatregelen. Zo bleek eerder deze maand dat er een speciaal  programma van de EU van start ging. Dit moet zorgen dat dat data science op een hoger plan komt te staan. Het CBS heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen.

Met deze financiële bijdrage van de Europese Commissie, een zogenaamde grant, kunnen data scientists tijdelijk bij een ander type organisatie werken. Zo kunnen ze hun kennis en ervaring verder ontwikkelen. Dat levert concrete resultaten op.

* Bron: How to Drive Data Literacy within the Enterprise

 

Gerelateerde berichten...

X