Marktstudie naar grote techbedrijven op Nederlandse betaalmarkt

bank bankdata bankpas

ACM start een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven (Big Techs) op de Nederlandse betaalmarkt. De minister van Financiën verzocht om de studie.

De Autoriteit kijkt ook of Chinese Big Techs zoals Tencent en Alibaba plannen hebben om actief te worden op de Nederlandse of Europese betaalmarkt. De centrale vraag is wat Big Techs van plan zijn en welke effecten dat heeft voor consumenten en bedrijven. Welke nieuwe mogelijkheden komen er om te betalen? Krijgen kleine bedrijven voldoende kansen om ook op deze markt te komen?

 

Kansen

De ACM ziet kansen voor innovatie en concurrentie. Er zijn van oudsher weinig actieve partijen op de betaalmarkt. Tot nu toe zijn dat met name de grote banken. Dit betekende automatisch ook beperkte concurrentie.

De invoering van de Europese regels voor toegang tot betalingsgegevens, PSD2, maakt meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk. Toetreding van grote techbedrijven zou mogelijk kunnen helpen om concurrentie en innovatie op de betaalmarkt te verbeteren. En dat levert weer voordelen op voor mensen en bedrijven.

Tegelijkertijd realiseert de ACM zich dat toetreding van BigTechs ook risico’s voor de concurrentie met zich meebrengt. Big Techs kunnen hun sterke positie in één markt mogelijk gebruiken om een andere markt te veroveren.

 

Gesprekken

De Tweede Kamer vroeg aan de minister van Financiën  onderzoek hiernaar te doen. Op verzoek van de minister gaat de ACM interviews afnemen met experts. Begin 2020 komt er een schriftelijke enquête naar onder andere Big Techs, financiële-technologiebedrijven (Fintechs) en banken.

De ACM wil halverwege 2020 inzicht bieden in de huidige en toekomstige activiteiten van de Big Techs op de betaalmarkt. Zo komen de kansen en risico’s voor concurrentie in beeld.

Voorafgaand aan de enquête wil de ACM graag met bedrijven spreken

Vragen zijn:

  • Welke activiteiten ondernemen Big Techs de komende jaren op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Welke gevolgen voor de concurrentie heeft de toetreding van Big Techs op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Waar moet de ACM op letten bij het uitvoeren van deze marktstudie?

Reacties kunnen naar BigTechs@acm.nl.

Gerelateerde berichten...

X