Meer vertrouwen bij bedrijven in aanpak security

bedrijven
Security guards watching monitors in control room

Na de twee jaar durende coronacrisis hebben bedrijven meer vertrouwen gekregen in hun eigen vermogen om een oplossing te bieden voor beveiligingsrisico’s. Vooral bij die uitdagingen die gepaard gaan met thuiswerken. 84 procent van alle IT-professionals zegt vertrouwen te hebben in hun systemen voor het beveiligen van de toegang van gebruikers tot applicaties, systemen en data. Evenals in hun vermogen om eenvoudig en veilig thuiswerken te waarborgen. In 2021 was dit nog slechts 56 procent.

Maar liefst 60 procent van de respondenten zegt daarnaast veel vertrouwen te hebben in hun toegangsbeveiliging. Een stijging van ruim 38 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn enkele van de belangrijkste onderzoeksresultaten die aan bod komen in de ‘2022 Thales Access Management Index’, op basis van een wereldwijde enquête onder 2.800 IT-besluitvormers uitgevoerd door 451 Research.

Vertrouwen in authenticatie

Bedrijven blijven zich zorgen blijven maken over de beveiligingsrisico’s die met thuiswerken gepaard gaan. Deze zorgen lijken echter afgezwakt te zijn. Bedrijven krijgen ook meer vertrouwen in hun systemen voor authenticatie en toegangsbeheer om deze risico’s te ondervangen. Slechts 31 procent van alle IT-professionals zegt zich ernstig zorgen te maken over de beveiligingsrisico’s rond thuiswerken. Dat is een daling van acht procent ten opzichte van 2021. Het aantal respondenten dat aangeeft zich enigszins zorgen te maken, nam met 5 procent toe tot 48 procent.

MFA is in opkomst

Het gebruik van multi-factor authentication (MFA) wordt het vaakst ingezet voor thuiswerkers (68%) en gebruikers met speciale toegangsrechten (52%). Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat het gebruik van MFA toeneemt. Het aantal medewerkers buiten de IT-afdeling dat gebruikmaakte van MFA bedroeg 40 procent, een stijging van zes procent. Toch is het gebruik van MFA nog altijd niet de norm. Slechts iets meer dan de helft (56%) van alle respondenten past dit binnen hun organisatie toe.

Belangstelling voor toegangsbeheer

Ook werd gevraagd naar de directe gevolgen van de coronacrisis en thuiswerken voor de implementatieplannen van nieuwe technologieën voor toegangsbeveiliging. Wereldwijd bleek 37 procent plannen te hebben voor de implementatie van een standalone MFA-oplossing, een stijging van zes procent. De coronacrisis was ook van invloed op de plannen van bedrijven voor de implementatie van cloudgebaseerd toegangsbeheer. 45 procent van de IT-professionals kiest voor deze oplossing. In 2021 was dat nog 41 procent.

Adequate beveiliging nodig

Beide ontwikkelingen onderschrijven het groeiende besef dat cyberbedreigingen uit alle hoeken komen, en dat effectieve authenticatie en toegangsbeheer belangrijke vereisten zijn voor adequate beveiliging. Vorig jaar was zero trust network access ZTNA/software-defined perimeter (SDP)-technologie de belangrijkste keuze van 44 procent van alle respondenten. In 2022 kwam ZTNA op de tweede plaats met 42 procent.

Gerelateerde berichten...