Merendeel werknemers worstelt met IT-beveiligingsprotocollen

Detacheerders

De helft (50%) van de leidinggevenden in de IT-sector geeft aan dat te veel bureaucratie en overbelasting van processen een belangrijke belemmering vormen voor werknemers om zich op hun kerntaak te kunnen concentreren. Dit blijkt uit onderzoek van Zilver. Processen en bureaucratie hebben een negatieve invloed op de voortgang van en tevredenheid in het werk.

IT-beveiliging remt af

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers (50%) vindt dat de IT-beveiliging hen afremt en minder productief maakt. Ook stelt de meerderheid van de werknemers (78%) dat de IT-omgeving ze met te veel lastige IT-beveiligingsprotocollen en ongelijksoortige IT-systemen laat worstelen, wat hun productiviteit belemmert en de kans op fouten vergroot. De meeste leidinggevenden op IT-gebied (82%) herkenden deze gevoelens aan en willen dit probleem aanpakken.

Training niet voldoende

In plaats van zich op hun eigen rol te kunnen concentreren, worden IT-teams alle kanten opgetrokken en moeten ze zich bezighouden met initiatieven die niet afdoende werken, zoals training. Slechts een derde van de werknemers (36%) geeft aan hun training in gegevensbeveiliging in de praktijk te brengen, terwijl nog eens een derde (33%) de waarde ervan überhaupt in twijfel trekt.

Aan de andere kant zien leidinggevenden in de IT-sector training als essentieel (85%), en drie kwart (76%) begrijpt de voordelen ervan in het verminderen van e-mailbeveiligingsfouten. Het is duidelijk dat training alleen niet de juiste strategie is om moderne beveiligingsproblemen aan te pakken.

Slimmere technologie wordt door velen genoemd als een sleutelcomponent om organisaties te helpen productiviteit en focus te bereiken. Vier op de vijf (79%) leidinggevenden in de IT-sector denken nu dat slimmere beveiliging van e-mailgegevens fouten kan verminderen, en 87% zegt dat het gunstig zou zijn als bedrijven een oplossing zouden hebben die mensen beschermt tegen fouten in e-mailbeveiliging.

Risicobeheer

Uit de gegevens blijkt dat de overgrote meerderheid van leidinggevenden in de IT-sector (91%) vindt dat ze progressiever kunnen zijn in risicobeheer en dat ze hun aanpak van e-mailbeveiliging regelmatig moeten herzien (72%). Volgens de respondenten houdt vooruitstrevend risicobeheer in dat ze de beveiligingspraktijken vaker tegen het licht houden (52%), meer gebruik maken van slimme beveiligingstechnologieën (49%), en een aanpak van risicobeheer volgen die meer proactief dan reactief is (38%).

Gerelateerde berichten...