Nauwe samenwerking KPN Health en PhoQus

KPN app

PhoQus Health tekende met KPN Health een samenwerkingsovereenkomst die hun beider proposities naadloos integreert. Het gaat om de labels Prysma en KPN Health Exchange. Hiermee is voor individuele zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden van zorginstellingen een modulaire totaaloplossing beschikbaar voor multidisciplinaire zorg.

Steeds meer zorgorganisaties willen met elkaar samenwerken om integraal zorg te geven aan patiënten of cliënten. Digitale ondersteuning is hierbij randvoorwaardelijk. Maar vaak ontbreekt het aan goede oplossingen die in staat zijn om patiënt-informatie te ontsluiten en bij elkaar te brengen. En om daarnaast deze patiëntinformatie in een gebruiksvriendelijke oplossing voor de zorgprofessionals aan te bieden. En wel pp zo’n manier dat het hele zorgproces volledig ondersteunt en volgt.

Inzicht in zorgpad

Prysma ondersteunt voor zowel de betrokken zorgverlener als patiënt/cliënt het domein overstijgend zorgproces en communicatie. De KPN Health Exchange zorgt voor de data-interoperabiliteit en ontsluiting van bronsystemen. Zo biedt de Prysma-applicatie inzicht in het zorgpad aan zowel zorgverlener als patiënt. De functies in Prysma voorzien in de behoefte van betrokken partijen, die in een gedigitaliseerde procesketen, geautomatiseerd de juiste data op de juiste plaats willen inzien. Door dit met herbruikbare koppelingen te doen kan bij implementaties iedere zorgaanbieder laagdrempelig en snel participeren. En wordt de impact verkleind op de eigen ICT omgeving van de deelnemende zorgaanbieders.

Platform voor digitale samenwerking

De oplossingen van KPN Health en PhoQus Health kan men inzetten als platform om regionale samenwerking te digitaliseren, die aansluit bij de landelijke programma’s zoals Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Zorg Dichtbij en Zorg op Maat. De oplossingen zijn modulair van opbouw en interoperabel. Het platform voor ontsluiting en samenbrengen van patiëntinformatie regelt ook zaken als identificatie en toestemming. Dit, volgens de landelijke standaarden. Prysma maakt dat zorginstellingen flexibel zijn en steeds nieuwe zorgpaden kunnen toevoegen. Hierbij maakt het geen verschil of het nu gaat om chronische ziekte, multidisciplinair revalidatie of het monitoren van gezondheid en preventie. De functies van Prysma ondersteunen zorgpaden zowel geprotocolleerd als niet geprotocolleerd, een Zorg op Maat visie.

Ondersteuning zorgverleners

Registratie in de werkomgeving van de zorgverlener blijft plaatsvinden in de bestaande bronsystemen (zoals EPD, ECD, AIS, LIS, HIS, etc.), daar verandert dus niets. Prysma en de KPN Health Exchange geven zicht op data, proces en communicatie rond het zorgpad over de domeinen heen. KPN Health en PhoQus Health beogen hiermee zorgaanbieders en zorgverleners te ondersteunen in de uitdagingen van het Integraal Zorgakkoord.

Gerelateerde berichten...

X