Nederland werkt mee aan ontwikkeling van EU- supercomputers

Nederland doet mee aan de ontwikkeling van twee EU- supercomputers. Ons land ondertekende hiervoor gisteren samen met nog zes EU-landen een convenant.

Op deze manier moet de achterstand op China, Japan en de VS snel worden ingehaald. De landen tekenden de verklaring in Rome. Het convenant werd ondertekend op ‘digital day‘, een speciale overlegbijeenkomst daags voor de officiële herdenking van het zestigjarig bestaan van het Verdrag van Rome.

 

2022

De nieuwe computers moeten veel sneller worden dan de huidige snelste Europese computers. Elke computer zal worden uitgerust met duizenden processoren. Het doel is volgens EU-commissaris Andrus Ansip van Digitale Economie, dat ze honderd keer sneller zijn dan wat nu mogelijk is. Vanaf 2022 moeten ze gaan draaien. Vervolgens mogen zowel overheden als  wetenschappers en bedrijven de computers gebruiken.

Ansip roept ook andere EU-landen op zich aan te sluiten bij het project. Het wordt nu behalve door Nederland gesteund door Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje en Luxemburg.

 

Digitale vooruitgang

De Europese Commissie wil dat zoveel mogelijk Europeanen,  consumenten en bedrijven, vol gebruik moeten kunnen maken van de digitale vooruitgang. Naast supercomputers zal Europa daarom ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld de zelfrijdende auto steunen.

Verder komen er maatregelen om bedrijven te ondersteunen met het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen. De Europese Commissie wil bevorderen dat Europese landen en bedrijven samenwerken om digitale innovatie te versnellen en te optimaliseren.

De Commissie stelt dat de ontwikkeling van de supercomputers in de zelfde lijn zit als destijds de steun aan het ontwikkelen van de Airbus. Ook de steun aan de ontwikkeling van een Europees satellietnavigatiesysteem Galileo, als tegenhanger voor de Amerikaanse GPS, hoort in dat rijtje thuis.

 

X