Nederlandse markt voor cloudgebaseerde diensten groeit 5 keer sneller dan totale IT-markt

De Nederlandse markt voor cloud- en hosting-services groeit veel sneller dan de IT markt zelf. Dat geldt voor alle cloudgebaseerde diensten als applicatiehosting, webhosting, serverplatformen maar ook opslag, backup, security en werkplekautomatisering.

Dit is één van de opvallende resultaten van een studie naar de markt voor cloud- en hostingdiensten uitgevoerd door DHPA kennispartner en onderzoeksbureau The METISfiles. Analist Pim Bilderbeek presenteerde vorige week de resultaten tijdens een netwerkbijeenkomst van DHPA.

 

Prognose

Het onderzoeksbureau becijfert dat de totale markt voor aan Informatie Technologie- gerelateerde bestedingen in Nederland in 2017 zo’n 33,6 miljard Euro groot was. De prognose voor 2018 toont een groei naar 34,5 miljard Euro. Het deel voor cloud- en hostingservices bedraagt in 2017 met circa 2 miljard euro 7% en groeit zeer snel.

De sector voor cloud- en hosting- serviceproviders kent een zeer groot aantal meest kleinere bedrijven. Bij de naar schatting 4900 bedrijven die hierin actief of op dit gebied ook activiteiten hebben zijn 13.000 mensen werkzaam.

In een marktsector die zeer snel in ontwikkeling is spelen internationale investeringen, internationale expansie, schaalvergroting en consolidatie een dominante rol. En is er een structurele verandering waarneembaar in dienstenportfolio en marktbenadering, aldus Bilderbeek. Het toekomstperspectief dat hij schetste is dat de lokale en internationale vraag naar cloud & hostingdiensten onveranderd hoog zal blijven.

Er is wel een verschuiving bij de aanbieders waarneembaar en te verwachten. Die bestaat uit een verandering van focus van services aanbieden vanaf de eigen infrastructuur van de provider naar het beheren van infrastructuur en omgevingen van derden.

 

X