IT en Digitale Infrastructuursector snelst groeiende sector van Nederland

IT en Digitale Infrastructuursector snelst groeiende sector van Nederland

De IT en Digitale Infrastructuursector is de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit het rapport “IT en digitale infrastructuur in Nederland”. Partner Navigator, Rabobank en Dutch Data Center Association zijn de samenstellers.

De bijdrage van de IT en Digitale Infrastructuur sector aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) nam in de afgelopen vijf jaar met 32% toe. In 2023 is de sector goed voor circa 5,3% van het BBP. De jaarlijkse bestedingen worden geschat op bijna 50 miljard.

Het rapport laat zien dat inmiddels 474.000 mensen in de IT en Digitale Infrastructuursector werken. “IT en digitale infrastructuur vormen de basis voor de digitalisering van de Nederlandse economie”, legt Ruud Alaerds, mede-oprichter van Partner Navigator, uit. “Deze sector staat aan de basis van ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things en Cloud Computing. De IT en Digitale Infrastructuur sector helpt bedrijven en overheden te digitaliseren. In de komende jaren zal digitalisering toenemen en de nieuwe technologieën zullen alsmaar belangrijker worden.”

Mark van Kampen, sectorspecialist TMT bij de Rabobank, benadrukt het economisch belang van de sector. “IT en digitale infrastructuur zijn cruciaal voor onze concurrentiepositie”, zegt Mark van Kampen, sectoreconoom bij de Rabobank. “IT staat aan de basis van al onze nieuwe producten en diensten en helpt onze processen te optimaliseren wat leidt tot hogere productiviteit en groei.”

Digitalisering als startpunt

Het marktrapport wil benadrukken dat de IT en Digitale Infrastructuur sector onmisbaar als aanjager voor de nieuwe economie. Transities als energietransitie, voedseltransitie en inclusiviteit worden gefaciliteerd. Deze nieuwe economie is inclusief, open, maatschappelijk verantwoord, duurzaam, en digitaal.

“Nederland is een belangrijke hub voor IT en digitale infrastructuur”, legt Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association, uit. “Het Nederlandse IT ecosysteem is essentieel om de belangrijkste internationale en Nederlandse transities te realiseren. De sector is de basis voor het toekomstige en duurzame verdienmodel van Nederland.”

Lees ook: