Nederlandse online platformen bedienen vooral Nederland zelf

tablet met app als puzzelstukjes

Nederlandse online platformen bedienen vooral Nederland zelf. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar deze relatief nieuwe markt van het CBS.

Het CBS doet het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Opvallend is dat een derde van de platformen aangeeft een negatief bedrijfsresultaat te hebben. De aanname is dat deze bedrijven eerst willen groeien.

Het CBS onderzocht ook welke algoritmen platformen gebruiken om aanbieders en afnemers bij elkaar te brengen. Verder kijken ze naar de eisen die zij stellen in het geval van arbeidsbemiddeling en wat ze doen met de data die ze verzamelen.

 

Adequaat meten van de economie

Het onderzoek sluit goed aan bij het project Adequaat Meten van de Economie. Dit is een project van de Nationale Rekeningen van het CBS om de Nederlandse economie beter in kaart te brengen. Door digitalisering, globalisering en verdienstelijking ontstaan er namelijk witte vlekken in de beschrijving van de Nederlandse economie.

Online platformen maken het bijvoorbeeld mogelijk dat particulieren en huishoudens ook zelf meer gaan produceren. Maar ze vormen nog geen aparte categorie in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) waarmee het CBS normaal gesproken werkt.

Het CBS stuurde na onderzoek vragenlijsten naar veel beheerders van dergelijke platformen. Maar nog niet alle Nederlandse platformen hebben de vragenlijst naar verwachting beantwoord.

Daarom gaat het onderzoek verder. In de komende tijd wordt het onderzoek herhaald. Het bureau vraagt online platformen op om de enquête alsnog in te vullen. Voor de online platformen zelf is het van belang dat een eerlijk beeld ontstaat en dat de aandacht niet alleen op de negatieve aspecten ervan online platformen is gericht.

Beleidsuitdagingen voor de overheid

Het CBS voert het onderzoek naar online platformen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Rolf Moester, beleidsmedewerker deeleconomie bij EZK: ‘De platformeconomie is de afgelopen jaren sterk opgekomen. Dat heeft allerlei voordelen voor consumenten – die gemakkelijk aanbod kunnen vinden en vergelijken, en voor ondernemers – die met de platformen een groter publiek bereiken.

Maar het stelt de overheid ook voor beleidsuitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van (on)eerlijke concurrentie. “De uitgebreide vragenlijst van het CBS levert een objectieve bron van statistische informatie zodat we datagedreven beleid kunnen voeren. Wij werken voor ons beleid op sommige deelterreinen met reeds bestaande eigen gegevensbronnen en monitoring, bijvoorbeeld rond auto delen en rond de verhuur van woningen aan toeristen door particulieren. De statistische informatie van het CBS gaat een completer beeld geven.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X