Nictiz: uitwisselen medische gegevens moet nog beter

medische gegevens

De uitwisseling van medische gegevens moet nog beter. Dat stellen Nictiz en ICTU in een zogeheten ‘proof of concept‘. Dit onderzoek startte in september vorig jaar in opdracht van  lijn 4 van programma Uitkomstgerichte Zorg. Deelnemers waren zorgaanbieders, koepelorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, kwaliteitsregistraties en dataverwerkers, softwareontwikkelaars en EPD-leveranciers.

De belangrijkste conclusie is dat uitwisselen van medische gegevens, door gebrek aan uniforme standaarden, niet altijd makkelijk is. Voor opschaling van uitkomstgerichte zorg is het bijvoorbeeld belangrijk om op landelijk niveau, samen met EPD-leveranciers, uniforme afspraken te maken over standaardkoppelingen.

De EPD-leveranciers vinden dat zorgaanbieders de systemen wel technisch ondersteunen, maar dat de mate van implementatie nog wel laag is. Zo leggen organisaties veel gegevens nog vast in vrije tekstvelden en verkeerde coderingen. Zorgprofessionals zetten allerlei informatie in verschillende systemen, op verschillende manieren en met verschillende doelen. De onderzoekers vinden dan ook dat er trainingen moeten komen om mensen te leren hoe men deze gegevens op de juiste en eenduidige manier in de systemen moeten komen.

EPD

Verder mankeert er nog een en ander aan de implementatie van de systemen. Vaak hebben ziekenhuizen al wel de software geïmplementeerd, maar maken ze daar nog geen gebruik van omdat de werkvloer niet op de hoogte is. Dat betekent dat men implementatie in alle geledingen van de instelling serieuzer moet aanpakken.

Instellingen die systemen wel in het EPD inbouwen ‘mappen’ de beschikbare velden (nog) niet allemaal. Dat komt omdat de instelling het eigen systeem inrichten en moet vervolgens aangeven waar en hoe de koppeling met het EPD moet komen. In de huidige situatie is de koppeling er vaak wel, maar werkt die door de gebrekkige aansluiting niet goed.

Belangrijkste aanbeveling is dan ook dat voor dit soort dingen uniforme landelijke afspraken nodig zijn. Dit zal de landelijke opschaling een boost geven. Er is grote behoefte aan uitwisselstandaarden en afspraken voor uitkomstgerichte zorg, omdat deze er op dit moment niet zijn.

Verder moet er meer maatwerk komen om instellingen alsnog goed aan te sluiten. Om de kosten en de beheerlast te overzien is het verder belangrijk om op landelijk niveau, samen met EPD-leveranciers, uniforme afspraken te maken over gebruik van
standaard koppelingen.

Aan de andere kant maakt de lappendeken aan input het verwerken van gegevens uit al die verschillende systemen van verschillende huizen lastig. Dit is een belangrijke bottleneck. De behoefte aan een standaardformat is dus groot.

Dataregistratie en AVG

Er is behoefte aan meer eenduidig beleid voor de analyse van uitkomstinformatie, zodat niet iedereen op een verschillende manier analyses toepast. Ook blijkt dat de focus van Uitkomstgerichte Zorg op dit moment ligt op de dataregistratie, -extractie en uitwisseling en minder op het analyseren van uitkomstinformatie. Als gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen ze ook niet worden geanalyseerd.

Ander probleem: de wet- en regelgeving is vaak nog een black box. Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan transparantie en duidelijkheid rondom de juridische eisen/wet- en regelgeving. Heet hangijzer is daarbij implementatie van en voldoen aan de privacybescherming, de AVG en andere wetgeving zoals de Wegiz-wet en de CE-markering.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X