Rechter blokkeert publicatie ACM over marktwerking EPD

Zonsondergang met ketting die breekt

De voorzieningenrechter blokkeerde eind vorige week een publicatie van de ACM over de marktwerking van het EPD (elektronisch Patiëntendossier) en digitale gegevensuitwisseling. Een van de EPD-leveranciers verzocht de rechter publicatie tegen te houden uit vrees voor reputatieschade.

In het rapport van consultancybureau KPMG, beschrijven de onderzoekers de belemmeringen van diverse ziekenhuizen  bij uitwisseling van elektronische gegevens tussen verschillende EPD-systemen. De rechtbank oordeelde eerder dat de ACM wel aan zijn verplichting tot zorgvuldigheid had voldaan en vond de eis van de marktorganisatie onevenredig. De voorzieningenrechter wil echter meer tijd nemen om tot een definitief oordeel te komen. Tot dan mag de ACM alleen de managementsamenvatting publiceren.

Die managementsamenvatting bevestigt wat een tussenstand van het onderzoek naar marktwerking rond het EPD in december al concludeerde. Er is een sterk geconcentreerde markt; met slechts een paar aanbieders van ziekenhuisinformatiesystemen. Toetreden tot de Nederlandse markt is moeilijk vanwege de nationale wet- en regelgeving, lokale inrichting en codestelsels.

Daarnaast schakelen ziekenhuizen niet graag over op een ander systeem. Onder andere omdat het bestaande systeem  geïntegreerd is met alle processen in een ziekenhuis. Daardoor kost overschakeling veel tijd en vergt dus hoge (implementatie)kosten. Verder is interoperabiliteit nog steeds een probleem.

EPD-systemen

In de tussenstand van de marktverkenning uit december, adviseert de ACM dat ziekenhuizen meer zouden kunnen samenwerken voor de inkoop van nieuwe modules of de inkoop van aanvullende of doorontwikkelde ICT-producten en –diensten of de inkoop van een nieuw ZIS/EPD-systeem. En daarbij zouden ze in samenwerking de doorontwikkelingsrichtingen kunnen beïnvloedend van het huidige ZIS/EPD.

De ACM werkt nu aan een leidraad die de concurrentieregels voor ICT-leveranciers en andere marktpartijen in de zorg verduidelijkt en concretiseert. De autoriteit gaat hiervoor met marktpartijen in gesprek.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X