KPN Health neemt DVZA-dienstverlening van Open HealthHub over

zorginstellingen

KPN Health neemt de digitale gegevensuitwisselingsdienst DVZA voor VVT-instellingen over van Open HealthHub. Deze DVZA-dienstverlening zorgt voor uitwisseling van patiëntinformatie door verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. De DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) wordt onderdeel van de KPN Health Exchange die ook al DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen biedt.

De overname sluit aan op de invoering van het PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Daarmee kan iedere Nederlander binnenkort eigen medische gegevens van verschillende zorgaanbieders inzien. Dat kan bijvoorbeeld het ziekenhuis of de huisarts zijn, maar ook de fysiotherapeut of een VVT-instelling. Het PGO heeft daarin een portaalfunctie. Dit is een app of website waarin al die gegevens in één overzicht staan die alleen toegankelijk is voor de gebruiker. De patiënt kan zelf ook zelfgemeten gezondheidsgegevens, zoals van een stappenteller of een bloeddrukmeter toevoegen.

Nu steeds meer zorgverleners hun zorginformatiesystemen klaarmaken voor verbinding met een PGO, is DVZA-dienstverlening nodig. Dit is een oplossing die zorgt dat gegevens vanuit het bronsysteem van zorgaanbieders in de PGO komen en andersom. DVZA’s en PGO’s hebben hiervoor een MedMij-label nodig. MedMij bepaalt de spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Met de overname wil KPN de eigen platformdienst Health Exchange versterken. KPN Health Exchange is een platformdienst  die zorginformatie toegankelijk maakt en op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling faciliteert tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten. Health exchange is een open systeem. Zorginstellingen houden daarbij zelf de volledige regie op hun data en medische informatie. KPN Health is momenteel kandidaat-deelnemer van MedMij om DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen aan te bieden en biedt deze dienstverlening nu dus ook aan voor VVT-instellingen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X