EPD

epd arts vrouw

It is not the EPD, stupid!

Hoge werkdruk in de zorg; het blijft ons bezighouden. ICT en e-healthtoepassingen hebben de belofte in zich dat het werk efficienter en effectiever wordt. Nu lijkt juist het EPD voor een hogere registratiedruk en...

zorgmedewerkers handen zorgsector

Bruins: markt EPD-leveranciers moeten transparant zijn

EPD-leveranciers moeten even transparant zijn als de zorgsector zelf. Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zaken in een schriftelijke reactie op vragen uit de Kamer. De oorspronkelijke brief komt met name van Tweede...

telefoon krijgt een prik

Uitwisselen patiëntgegevens krijgt nieuwe standaard HL7 CDA

De uitwisseling van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen heeft een nieuwe standaard. Deze technische standaard HL7 CDA is vooral bedoeld voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die delen van gegevens tussen ziekenhuizen regelt. De nieuwe standaard HL7 CDA...

ziekenhuis artsen lopen op afdeling 0

Hacken in het EPD kan nog steeds

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een geplaagd dossier.  Om tegemoet te komen aan sceptici is er een muur opgetrokken aan regelgeving en kwaliteitseisen voor zorgverleners die mee willen doen. Ook leveranciers moeten aan...

X