EPD

Uitwisselen patiëntgegevens krijgt nieuwe standaard HL7 CDA

De uitwisseling van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen heeft een nieuwe standaard. Deze technische standaard HL7 CDA is vooral bedoeld voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die delen van gegevens tussen ziekenhuizen regelt. De nieuwe standaard HL7 CDA…

0

Hacken in het EPD kan nog steeds

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een geplaagd dossier.  Om tegemoet te komen aan sceptici is er een muur opgetrokken aan regelgeving en kwaliteitseisen voor zorgverleners die mee willen doen. Ook leveranciers moeten aan…

X