2min Zorg

Nieuw EPD revalidatiezorg van start

Nieuw EPD revalidatiezorg van start

Een samenwerkingsverband tussen Merem Medische Revalidatie, Vogellanden, en SDB Groep zorgt voor een nieuw EPD in de revalidatiezorg. Het is het eerste elektronische patiëntendossier dat specifiek voor deze sector is ontworpen.

Zodra zorgsoftwarespecialist SDB Groep het EPD heeft uitontwikkeld en dit naar tevredenheid in gebruik is, komt het ook beschikbaar voor andere instellingen in de revalidatiezorg.

De Nederlandse revalidatiezorg verandert. Aan de ene kan speel vergrijzing een rol. Dat zorgt voor een toenemende vraag en tegelijkertijd een tekort aan personeel. Merem en Vogellanden zien ook de betrokkenheid van (de naasten van) de revalidant toenemen. Ook groeit de vraag naar eigen regie tijdens het revalidatietraject. Dit vereist een andere, beter op de individu afgestemde manier van zorg verlenen. De ontwikkeling van een nieuw EPD is hierin essentieel en het nieuwe systeem is voor de instellingen een belangrijke stap vooruit.

EPD voor hele revalidatiesector

Momenteel gebruiken revalidatieklinieken breed inzetbare EPD’s. Dit biedt voordelen, maar voor Vogellanden en Merem onvoldoende specialistische functionaliteiten speciaal voor de sector. Volgens beide instellingen missen de huidige EPD’s de benodigde flexibiliteit, connectiviteit en toekomstbestendigheid.

Susanne van Vegten, voorzitter raad van bestuur Merem: “Merem streeft naar de meest persoonlijke, hybride revalidatiezorg waarin we digitale innovatie naadloos integreren met hoogwaardige zorgverlening. Het uitgangspunt van Merem is zelf waar het kan, thuis waar het kan, digitaal waar het kan, en fysiek waar het moet. Dit nieuwe EPD sluit hierbij uitstekend aan en biedt niet alleen Merem en Vogellanden een breed perspectief, maar in de toekomst ook de gehele revalidatiesector.”

Fenna Eefting, Bestuurder Vogellanden: “We hebben inmiddels een aardig beeld gekregen van het nieuwe EPD. Dit geeft veel vertrouwen in de kennis en kunde van SDB Groep om voor onze medewerkers en patiënten een zeer gebruiksvriendelijk en eigentijds EPD te bouwen. We ervaren op alle niveaus professionaliteit en een zeer prettige manier van samenwerken.”

Lees ook: