Nieuw Wapen informatiemanoeuvre van Defensie van start

leger korpsen informatiemanoeuvre

Zeker vijftig jaar nadat de Koninklijke Landmacht haar Wapen de Verbindingsdienst oprichtte is er sinds vrijdag officieel het nieuwe Wapen informatiemanoeuvre. De twee korpsen zijn vernoemd naar de prinsessen Alexia en Ariane. Dat maakte Defensie bekend met een bericht een een video van de officiële installatie.

Het nieuwe Wapen Informatiemanoeuvre telt twee nieuwe korpsen. Dat zijn het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement (C&E) Prinses Ariane. Dit is inmiddels bekrachtigd met een Koninklijk Besluit.

Het nieuwe Wapen moet verbetering brengen in de positie van de landmacht als het gaat om ICT en informatie. Voornaamste taak is om snel betrouwbare informatie aan de diverse legereenheden en makkelijker te kunnen manoeuvreren met informatie.

De korpsen moeten door de hele Landmacht heen zorgen voor verbetering van de informatiepositie. Dit leidt tot betere besluiten over wapeninzet en/of andere middelen. Het vergroot de kans op succes en verkleint de risico’s voor het personeel.

Wapens en Dienstvakken

De Landmacht heeft in totaal zes Wapens en vijf Dienstvakken. Defensie richt de nieuwe militaire afdeling op vanwege de combinatie van een verslechterende internationale veiligheidssituatie en razendsnelle technologische ontwikkelingen. Daardoor neemt het belang van informatie toe. Dit vraagt volgens Defensie om zogenoemd informatiegestuurd optreden (IGO) door de krijgsmacht.

Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen: “De landmacht levert traditioneel slagkracht in de fysieke dimensie. Die is nog even relevant als voorheen, maar daarnaast wordt slagkracht gevraagd in andere dimensies van de operationele omgeving: de cognitieve en virtuele dimensies. Met het Wapen van de Informatiemanoeuvre ontwikkelen we het IGO, zoals ook beschreven in de Defensievisie 2035, en vergroten we onze slagkracht in de cognitieve en virtuele dimensies.”

De andere wapenen van de krijgsmacht zijn de Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Genie en Verbindingsdienst. Naast de nieuwe korpsen Alexia en Ariane, worden de 3 bestaande tankregimenten van de Cavalerie samengevoegd onder de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X